Scroll to navigation

fold(1) Kullanıcı Komutları fold(1)

İSİM

fold - her satırı belirtilen genişlikten katlar

KULLANIM

fold [seçenek] ... [dosya] ...

AÇIKLAMA

Her dosyanın içindeki satırları (öntanımlı olarak standart girdiyi) katlar ve standart çıktıya basar.

Uzun seçenekler için zorunlu olan argümanlar kısa seçenekler için de zorunludur.

sütunlar yerine baytları sayar

satırı boşluklarda katlar

80 yerine genişlik sütun kullanır

Yardım iletisini görüntüler ve çıkar.

Sürüm bilgilerini görüntüler ve çıkar.

dosya belirtilmezse ya da - olarak verilirse standart girdi okunur.

YAZAN

David MacKenzie tarafından yazılmıştır.

GERİBİLDİRİM

Lütfen, böcekleri ve hataları <bug-coreutils (at) gnu.org> adresine bildirin.

TELİF HAKKI

Telif hakkı © 2006 Free Software Foundation, Inc.
Bu bir özgür yazılımdır; GNU Genel Kamu Lisansının <http://www.gnu.org/licenses/gpl.html> koşullarına bağlı kalarak kopyalarını yeniden dağıtabilirsiniz. Yasaların izin verdiği ölçüde hiçbir garantisi yoktur; hatta SATILABİLİRLİĞİ veya ŞAHSİ KULLANIMINIZA UYGUNLUĞU için bile garanti verilmez.

İLGİLİ BELGELER

fold komutu ile ilgili kapsamlı bir kılavuz Texinfo olarak mevcuttur. Şayet info ve fold yazılımları düzgün bir şekilde sisteminizde mevcutsa, aşağıdaki komut ile bu kılavuzu görüntüleyebilirsiniz.

info coreutils fold

ÇEVİREN

Nilgün Belma Bugüner <nilgun (at) belgeler·gen·tr>, Kasım 2006

Kasım 2006 coreutils 6.5