Scroll to navigation

DIFF3(1) Kullanıcı Komutları DIFF3(1)

İSİM

diff3 - üç dosyayı satır satır karşılaştırır

KULLANIM

[SEÇENEK]... BENİMKİ ESKİSİ SENİNKİ

AÇIKLAMA

Üç dosyayı satır satır karşılaştırır.

Uzun seçeneklerdeki zorunlu girdiler kısa seçenekler için de zorunludur.

Tüm değişiklikleri çıktılar. Değişiklikleri köşeli ayraç içine alır.

ESKİSİ ile SENİNKİ arasındaki bütün farklılıkları BENİMKİne ekleyen bir ed betiği oluşturur.

Birinci ve üçüncü dosyadaki bir diğerini ezen değişiklikleri içeren köşeli ayraçlı satırlar dışında -e seçeneğine benzer.

-3, --easy-only
Bir diğerini ezmeyen değişiklikleri çıktılaması dışında -e seçeneğine benzer.

Sadece bir diğerini ezen değişiklikleri çıktılaması dışında -e seçeneğine benzer.

Birinci ve üçüncü dosyadaki bir diğerini ezen değişiklikleri içeren köşeli ayraçlı satırlar dışında -x gibidir.

ed betiğinin sonunda w ve q komutlarını üretir.

Başka bir seçenek verilmemişse -A seçeneğine göre, gerçek birleştirilmiş dosya çıktılanır.

Bütün dosyalar metin dosyası olarak kabul edilir.

Girdideki satırbaşı karakterlerini ayıklar.

Her satırın metninden önceki boşlukları sekmelerle değiştirir. Böylece, satırların sekmelerle hizalanarak düzgün görünmesi sağlanır.

Dosyaları karşılaştırmak için UYGULAMA kullanılır.

Dosya ismi yerine YAFTA kullanılır. Üç kere yinelenebilir.

Yardım metnini görüntüler ve çıkar.

Sürüm bilgilerini görüntüler ve çıkar.

Anlaşılabilir değişiklik çıktısı üretimi öntanımlıdır.

-e, -E, -x, -X seçenekleri (ve uzun karşılıkları) öntanımlı çıktı yerine ed(1) betiği çıktılanmasına sebep olur.

Son olarak, -m (--merge) seçeneği, diff3’ün birleştirme işlemini dahili olarak yapmasına ve gerçek birleştirilmiş dosyayı çıktılamasına neden olur. Olağandışı girdiler için bu, ed kullanmaktan daha sağlamdır.

DOSYA olarak ’-’ verilmişse standart girdi okunur. Girdiler aynı ise çıkış durumu 0, farklıysa 1, sorun varsa 2’dir.

YAZAN

Randy Smith tarafından yazılmıştır.

GERİBİLDİRİM

Yazılım hataları için: <bug-diffutils (at) gnu.org>
GNU diffutils sayfası: <https://www.gnu.org/software/diffutils/>
GNU yazılımları yardımı için: <https://www.gnu.org/software/gethelp.html>

TELİF HAKKI

Telif hakkı © 2021 Free Software Foundation, Inc. Lisans GPLv3+: GNU GPL sürüm 3 veya üstü <http://gnu.org/licenses/gpl.html> Bu bir özgür yazılımdır: yazılımı değiştirmek ve dağıtmakta özgürsünüz. Yasaların izin verdiği ölçüde HİÇBİR GARANTİ YOKTUR.

İLGİLİ BELGELER

cmp(1), diff(1), ed(1), sdiff(1).

diff3 komutu ile ilgili kapsamlı bir kılavuz Texinfo olarak mevcuttur. info ve diff3 yazılımları düzgün bir şekilde sisteminizde mevcutsa,

info diff3

komutu ile bu kılavuzu görüntüleyebilirsiniz.

ÇEVİREN

© 2003 Yalçın Kolukısa
© 2022 Nilgün Belma Bugüner
Bu çeviri özgür yazılımdır: Yasaların izin verdiği ölçüde HİÇBİR GARANTİ YOKTUR.
Lütfen, çeviri ile ilgili bildirimde bulunmak veya çeviri yapmak için https://github.com/TLBP/manpages-tr/issues adresinde "New Issue" düğmesine tıklayıp yeni bir konu açınız ve isteğinizi belirtiniz.

Ağustos 2021 GNU diffutils 3.8