Scroll to navigation

BASENAME(1) Kullanıcı Komutları BASENAME(1)

İSİM

basename - dosya isimlerinden dizin ve soneki ayırır

KULLANIM

İSİM [SONEK]
SEÇENEK... İSİM...

AÇIKLAMA

Dizin bileşenlerini silerek İSİM’i basar. Belirtilmişse, dosya SONEK’ini de kaldırır.

Çok sayıda girdi kabul eder ve her biri İSİM olarak ele alınır.

Dosya soneklerinden belirtilen SONEK kaldırılır; -a seçeneği uygulanır.

Çıktı satırları satırsonu karakteri ile değil sıfırıncı karakterle sonlandırılır.

Bu yardım metnini basar ve çıkar.

Sürüm bilgilerini basar ve çıkar.

ÖRNEKLER

"sort" çıktılanır.

"stdio" çıktılanır.

"str1" ve ardından "str2" çıktılanır.

YAZAN

David MacKenzie tarafından yazılmıştır.

GERİBİLDİRİM

GNU coreutils sayfası: <http://www.gnu.org/software/coreutils/>

TELİF HAKKI

Telif hakkı © 2021 Free Software Foundation, Inc. Lisans GPLv3+: GNU GPL sürüm 3 veya üstü <http://gnu.org/licenses/gpl.html> Bu bir özgür yazılımdır: yazılımı değiştirmek ve dağıtmakta özgürsünüz. Yasaların izin verdiği ölçüde HİÇBİR GARANTİ YOKTUR.

İLGİLİ BELGELER

dirname(1), readlink(1)
GNU coreutils sayfasında: <http://www.gnu.org/software/coreutils/basename>
Veya sisteminizde: info ’(coreutils) basename invocation’

ÇEVİREN

© 2006 Yalçın Kolukısa
© 2022 Nilgün Belma Bugüner
Bu çeviri özgür yazılımdır: Yasaların izin verdiği ölçüde HİÇBİR GARANTİ YOKTUR.
Lütfen, çeviri ile ilgili bildirimde bulunmak veya çeviri yapmak için https://github.com/TLBP/manpages-tr/issues adresinde "New Issue" düğmesine tıklayıp yeni bir konu açınız ve isteğinizi belirtiniz.

Eylül 2021 GNU coreutils 9.0