Scroll to navigation

BASENAME(1) Opdrachten voor gebruikers BASENAME(1)

NAAM

basename - strip directory and suffix from filenames

SAMENVATTING

basename NAAM [ACHTERVOEGSEL]
basename [OPTIE]... [NAAM]...

BESCHRIJVING

Toont de NAAM zonder de voorafgaande mapcomponenten. Indien gegeven, wordt ook het ACHTERVOEGSEL verwijderd.

Een verplicht argument bij een lange optie geldt ook voor de korte vorm.

-a, --multiple
meerdere argumenten toestaan en elk als NAAM behandelen
-s, --suffix=VOEGSEL
dit achtervoegsel verwijderen; impliceert -a
-z, --zero
elke regel afsluiten met 0-byte, niet met nieuweregel
--help
een hulptekst tonen en stoppen
--version
programmaversie tonen en stoppen

VOORBEELDEN

basename /usr/bin/sort
-> "sort"
basename include/stdio.h .h
-> "stdio"
basename -s .h include/stdio.h
-> "stdio"
basename -a een/rks1 een/rks2
-> "str1" gevolgd door "str2"

AUTEUR

Geschreven door David MacKenzie.

FOUTRAPPORTEN

Online hulp bij GNU coreutils: <https://www.gnu.org/software/coreutils/>
Meld alle vertaalfouten op <https://translationproject.org/team/nl>

COPYRIGHT

Copyright © 2020 Free Software Foundation, Inc. License GPLv3+: GNU GPL versie 3 of later <https://gnu.org/licenses/gpl.html>.
Dit is vrije software: u mag het vrijelijk wijzigen en verder verspreiden. Deze software kent GEEN GARANTIE, voor zover de wet dit toestaat.

ZIE OOK

dirname(1), readlink(1)

Volledige documentatie op: <https://www.gnu.org/software/coreutils/basename>
of lokaal via: info '(coreutils) basename invocation'

VERTALING

De Nederlandse vertaling van deze handleiding is geschreven door Mario Blättermann <mario.blaettermann@gmail.com>

Deze vertaling is vrije documentatie; lees de GNU General Public License Version 3 of later over de Copyright-voorwaarden. Er is geen AANSPRAKELIJKHEID.

Indien U fouten in de vertaling van deze handleiding zou vinden, stuur een e-mail naar <debian-l10n-dutch@lists.debian.org>.

June 2020 GNU coreutils 8.32