Scroll to navigation

BASENAME(1) Användarkommandon BASENAME(1)

NAMN

basename — rensa bort katalog och suffix från filnamn

SYNOPSIS

basename NAMN [ÄNDELSE]
basename FLAGGA... NAMN...

BESKRIVNING

Skriv NAMN med eventuella inledande sökvägskomponenter borttagna. Tag bort eventuell specificerad ÄNDELSE.

Obligatoriska argument till långa flaggor är obligatoriska även för de korta.

Stöd flera argument och behandla varje som ett NAMN.
Ta bort ett avslutande ÄNDELSE, implicerar -a.
Avsluta varje utmatad rad med NOLL, inte nyrad.
visa denna hjälp och avsluta
visa versionsinformation och avsluta

EXEMPEL

-> ”sort”
-> ”stdio”
-> ”stdio”
-> ”str1” följt av ”str2”

UPPHOVSMAN

Skrivet av David MacKenzie.

RAPPORTERA FEL

GNU coreutils hjälp på nätet: <https://www.gnu.org/software/coreutils/>
Rapportera anmärkningar på översättningen till <tp-sv@listor.tp-sv.se>

COPYRIGHT

Copyright © 2023 Free Software Foundation, Inc. Licens GPLv3+: GNU GPL version 3 eller senare <https://gnu.org/licenses/gpl.html>.
Detta är fri programvara: du får fritt ändra och vidaredistribuera den. Det finns INGEN GARANTI, så långt lagen tillåter.

SE ÄVEN

dirname(1), readlink(1)

Fullständig dokumentation <https://www.gnu.org/software/coreutils/basename>
eller tillgängligt lokalt via: info '(coreutils) basename invocation'

ÖVERSÄTTNING

Den svenska översättningen av denna manualsida skapades av Göran Uddeborg <goeran@uddeborg.se>

Denna översättning är fri dokumentation; läs GNU General Public License Version 3 eller senare för upphovsrättsvillkor. Vi tar INGET ANSVAR.

Om du hittar fel i översättningen av denna manualsida, skicka ett mail till Tp-sv@listor.tp-sv.se.

januari 2024 GNU coreutils 9.4