Scroll to navigation

SHA1SUM(1) Användarkommandon SHA1SUM(1)

NAMN

sha1sum — beräkna och kontrollera en SHA1-meddelandekontrollsumma

SYNOPSIS

sha1sum [FLAGGA]... [FIL]...

BESKRIVNING

Skriv eller kontrollera SHA1 (160-bitars) kontrollsummor.

Utan FIL, eller när FIL är -, läs standard in.

Läs i binärt läge.
Läs kontrollsummor från FILerna och kontrollera dem.
Skapa en kontrollsumma i BSD-stil.
Läs i textläge (standard).
Avsluta varje utmatad rad med NOLL, inte nyrad, och avaktivera kontrollsekvenser i filnamn.

De fem följande flaggorna är användbara enbart vid verifikation av kontrollsummor:

Misslyckas inte eller rapportera status för saknade filer.
Skriv inte OK för varje verifierad fil.
Skriv inte ut något, statuskoden visar resultatet.
Returnera nollskilt vid felformaterade kontrollsummerader.
Varna för felaktigt formaterade kontrollsummerader.
visa denna hjälp och avsluta
visa versionsinformation och avsluta

Summorna beräknas så som beskrivs i FIPS-180-1. Vid kontroll skall indata vara en tidigare utdata från detta program. Normalläget är att skriva en rad med: kontrollsumma, ett mellanslag, ett tecken som indikerar indataläge (”*” för binärt, ” ” för text eller där binärläge är betydelselöst) och namnet på varje FIL.

Obs: det är ingen skillnad mellan binärt läge och textläge på GNU-system.

FEL

Använd inte SHA-1-algoritmen för säkerhetsrelaterade ändamål. Använd istället en SHA-2-algoritm, implementerad i programmen sha224sum(1), sha256sum(1), sha384sum(1), sha512sum(1) eller BLAKE2-algoritmen, implementerad i b2sum(1)

UPPHOVSMAN

Skrivet av Ulrich Drepper, Scott Miller och David Madore.

RAPPORTERA FEL

GNU coreutils hjälp på nätet: <https://www.gnu.org/software/coreutils/>
Rapportera anmärkningar på översättningen till <tp-sv@listor.tp-sv.se>

COPYRIGHT

Copyright © 2023 Free Software Foundation, Inc. Licens GPLv3+: GNU GPL version 3 eller senare <https://gnu.org/licenses/gpl.html>.
Detta är fri programvara: du får fritt ändra och vidaredistribuera den. Det finns INGEN GARANTI, så långt lagen tillåter.

SE ÄVEN

cksum(1)

Fullständig dokumentation <https://www.gnu.org/software/coreutils/sha1sum>
eller tillgängligt lokalt via: info '(coreutils) sha1sum invocation'

ÖVERSÄTTNING

Den svenska översättningen av denna manualsida skapades av Göran Uddeborg <goeran@uddeborg.se>

Denna översättning är fri dokumentation; läs GNU General Public License Version 3 eller senare för upphovsrättsvillkor. Vi tar INGET ANSVAR.

Om du hittar fel i översättningen av denna manualsida, skicka ett mail till Tp-sv@listor.tp-sv.se.

mars 2024 GNU coreutils 9.4