Scroll to navigation

SEQ(1) Polecenia użytkownika SEQ(1)

NAZWA

seq - wypisuje kolejne liczby

SKŁADNIA

seq [OPCJA]... OSTATNIA
seq [OPCJA]... PIERWSZA OSTATNIA
seq [OPCJA]... PIERWSZA KROK OSTATNIA

OPIS

Wyświetla liczby od PIERWSZEJ do OSTATNIEJ z krokiem KROK.

Argumenty, które są obowiązkowe dla długich opcji, są również obowiązkowe dla krótkich.

używa FORMATU w stylu zmiennoprzecinkowego formatu printf
rozdziela liczby ŁAŃCUCHEM (domyślnie: \n)
wypełnia początkowymi zerami do równej szerokości
wyświetla ten tekst i kończy pracę
wyświetla informacje o wersji i kończy działanie

Jeżeli wartości PIERWSZA LUB KROK są pominięte, mają wartość 1. Pominięta wartość KROK wynosi jeden nawet, gdy OSTATNIA wynosi mniej niż PIERWSZA. Sekwencja liczb kończy się, gdy suma bieżącej liczby i KROKU wynosiłaby więcej niż OSTATNIA. PIERWSZA, KROK i OSTATNIA są interpretowane jako liczby zmiennoprzecinkowe. KROK powinien być dodatni, jeżeli PIERWSZA jest mniejsza od OSTATNIEJ lub ujemny w przeciwnym wypadku. KROK nie może wynosić 0; PIERWSZA, KROK ani OSTATNIA nie mogą być NaN. Podany FORMAT powinien być odpowiedni do wypisania jednego argumentu typu "double"; domyślnie wynosi %.DOKŁf jeżeli wszystkie: PIERWSZA, KROK i OSTATNIA są liczbami całkowitymi, z maksymalną dokładnością DOKŁ lub %g w przeciwnym wypadku.

AUTOR

Napisane przez Ulricha Dreppera.

ZGŁASZANIE BŁĘDÓW

Strona internetowa z pomocą GNU coreutils: <https://www.gnu.org/software/coreutils/>
O błędach tłumaczenia poinformuj przez <https://translationproject.org/team/pl.html>

PRAWA AUTORSKIE

Copyright © 2023 Free Software Foundation, Inc. Licencja GPLv3+: GNU GPL w wersji 3 lub późniejszej <https://gnu.org/licenses/gpl.html>.
Jest to wolne oprogramowanie: można je zmieniać i rozpowszechniać. Nie ma ŻADNEJ GWARANCJI, w granicach określonych przez prawo.

ZOBACZ TAKŻE

Pełna dokumentacja: <https://www.gnu.org/software/coreutils/seq>
lub lokalnie, za pomocą info '(coreutils) seq invocation'

TŁUMACZENIE

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika są: Wojtek Kotwica <wkotwica@post.pl>, Przemek Borys <pborys@dione.ids.pl> i Michał Kułach <michal.kulach@gmail.com>

Niniejsze tłumaczenie jest wolną dokumentacją. Bliższe informacje o warunkach licencji można uzyskać zapoznając się z GNU General Public License w wersji 3 lub nowszej. Nie przyjmuje się ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI.

Błędy w tłumaczeniu strony podręcznika prosimy zgłaszać na adres listy dyskusyjnej manpages-pl-list@lists.sourceforge.net.

listopad 2023 GNU coreutils 9.4