Scroll to navigation

SEQ(1) Polecenia użytkownika SEQ(1)

NAZWA

seq - wypisuje kolejne liczby

SKŁADNIA

seq [OPCJA]... OSTATNIA
seq [OPCJA]... PIERWSZA OSTATNIA
seq [OPCJA]... PIERWSZA KROK OSTATNIA

OPIS

Wyświetla liczby od PIERWSZEJ do OSTATNIEJ z krokiem KROK.

Argumenty, które są obowiązkowe dla długich opcji, są również obowiązkowe dla krótkich.

używa FORMATU w stylu zmiennoprzecinkowego formatu printf
rozdziela liczby ŁAŃCUCHEM (domyślnie: \n)
wypełnia początkowymi zerami do równej szerokości
wyświetla ten tekst i kończy pracę
wyświetla informacje o wersji i kończy działanie

If FIRST or INCREMENT is omitted, it defaults to 1. That is, an omitted INCREMENT defaults to 1 even when LAST is smaller than FIRST. The sequence of numbers ends when the sum of the current number and INCREMENT would become greater than LAST. FIRST, INCREMENT, and LAST are interpreted as floating point values. INCREMENT is usually positive if FIRST is smaller than LAST, and INCREMENT is usually negative if FIRST is greater than LAST. INCREMENT must not be 0; none of FIRST, INCREMENT and LAST may be NaN. FORMAT must be suitable for printing one argument of type 'double'; it defaults to %.PRECf if FIRST, INCREMENT, and LAST are all fixed point decimal numbers with maximum precision PREC, and to %g otherwise.

AUTOR

Napisane przez Ulricha Dreppera.

ZGŁASZANIE BŁĘDÓW

Strona internetowa z pomocą GNU coreutils: <https://www.gnu.org/software/coreutils/>
O błędach tłumaczenia poinformuj przez <https://translationproject.org/team/pl.html>

PRAWA AUTORSKIE

Copyright © 2020 Free Software Foundation, Inc. Licencja GPLv3+: GNU GPL w wersji 3 lub późniejszej <https://gnu.org/licenses/gpl.html>.
Jest to wolne oprogramowanie: można je zmieniać i rozpowszechniać. Nie ma ŻADNEJ GWARANCJI, w granicach określonych przez prawo.

ZOBACZ TAKŻE

Pełna dokumentacja: <https://www.gnu.org/software/coreutils/seq>
lub lokalnie, za pomocą info '(coreutils) seq invocation'

TŁUMACZENIE

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika są: Wojtek Kotwica <wkotwica@post.pl>, Przemek Borys <pborys@dione.ids.pl> i Michał Kułach <michal.kulach@gmail.com>

Niniejsze tłumaczenie jest wolną dokumentacją. Bliższe informacje o warunkach licencji można uzyskać zapoznając się z GNU General Public License w wersji 3 lub nowszej. Nie przyjmuje się ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI.

Błędy w tłumaczeniu strony podręcznika prosimy zgłaszać na adres listy dyskusyjnej manpages-pl-list@lists.sourceforge.net.

październik 2021 GNU coreutils 8.32