Scroll to navigation

SEQ(1) Kullanıcı Komutları SEQ(1)

İSİM

seq - bir sayı dizisi basar

KULLANIM

[SEÇENEK]... SON
[SEÇENEK]... İLK SON
[SEÇENEK]... İLK ARTIŞ SON

AÇIKLAMA

İLKten başlayıp SONa kadar ARTIŞar atlayarak bir sayı dizisi basar.

Uzun seçeneklerdeki zorunlu girdiler kısa seçenekler için de zorunludur.

printf tarzı gerçel sayı BİÇEMi kullanılır (öntanımlı: %g).

Sayıları ayırmak için DİZGE kullanılır (öntanımlı: \n).

Sayıların soluna sıfır ekleyerek genişliği eşitler.

Bu yardım iletisini gösterir ve çıkar.

Sürüm bilgilerini gösterir ve çıkar.

Eğer İLK ve ARTIŞ belirtilmezse, 1 oldukları varsayılır. SON İLKten küçük bile olsa verilmeyen ARTIŞın 1 olduğu varsayılır. İLK, ARTIŞ ve SON gerçel sayı değerler olarak yorumlanır. Genellikle SON İLKten büyük olduğunda ARTIŞ pozitif, küçük olduğunda ise negatif olur. BİÇEM ’double’ türünde tek bir sayı basmaya elverişli olmalıdır. İLK, ARTIŞ ve SON azami duyarlılığı DUY olan ondalık sayılarsa BİÇEMin %.DUYf olduğu aksi takdirde %g olduğu varsayılır.

YAZAN

Ulrich Drepper tarafından yazılmıştır.

GERİBİLDİRİM

GNU coreutils sayfası: <http://www.gnu.org/software/coreutils/>

TELİF HAKKI

Telif hakkı © 2021 Free Software Foundation, Inc. Lisans GPLv3+: GNU GPL sürüm 3 veya üstü <http://gnu.org/licenses/gpl.html> Bu bir özgür yazılımdır: yazılımı değiştirmek ve dağıtmakta özgürsünüz. Yasaların izin verdiği ölçüde HİÇBİR GARANTİ YOKTUR.

İLGİLİ BELGELER

GNU coreutils sayfasında: <http://www.gnu.org/software/coreutils/seq>
Veya sisteminizde: info ’(coreutils) seq invocation’

ÇEVİREN

© 2006, 2022 Nilgün Belma Bugüner
Bu çeviri özgür yazılımdır: Yasaların izin verdiği ölçüde HİÇBİR GARANTİ YOKTUR.
Lütfen, çeviri ile ilgili bildirimde bulunmak veya çeviri yapmak için https://github.com/TLBP/manpages-tr/issues adresinde "New Issue" düğmesine tıklayıp yeni bir konu açınız ve isteğinizi belirtiniz.

Eylül 2021 GNU coreutils 9.0