Scroll to navigation

DIRCOLORS(1) Opdrachten voor gebruikers DIRCOLORS(1)

NAAM

dircolors - color setup for ls

SAMENVATTING

dircolors [OPTIE]... [BESTAND]

BESCHRIJVING

Toont de commando's voor het instellen van de omgevingsvariabele LS_COLOR.

Determine format of output:

-b, --sh, --bourne-shell
Bourne shell-code tonen
-c, --csh, --c-shell
C shell-code tonen
-p, --print-database
de standaard kleurenlijst tonen
--help
een hulptekst tonen en stoppen
--version
programmaversie tonen en stoppen

Als BESTAND gegeven is, wordt dat gelezen om te bepalen welke kleuren voor welke bestandstypes gebruikt moeten worden. Anders wordt een standaardlijst gebruikt. Typ 'dircolors --print-database' voor details over de opmaak van deze bestanden.

AUTEUR

Geschreven door H. Peter Anvin.

FOUTRAPPORTEN

Online hulp bij GNU coreutils: <https://www.gnu.org/software/coreutils/>
Meld alle vertaalfouten op <https://translationproject.org/team/nl>

COPYRIGHT

Copyright © 2020 Free Software Foundation, Inc. License GPLv3+: GNU GPL versie 3 of later <https://gnu.org/licenses/gpl.html>.
Dit is vrije software: u mag het vrijelijk wijzigen en verder verspreiden. Deze software kent GEEN GARANTIE, voor zover de wet dit toestaat.

ZIE OOK

Volledige documentatie op: <https://www.gnu.org/software/coreutils/dircolors>
of lokaal via: info '(coreutils) dircolors invocation'

VERTALING

De Nederlandse vertaling van deze handleiding is geschreven door Mario Blättermann <mario.blaettermann@gmail.com>

Deze vertaling is vrije documentatie; lees de GNU General Public License Version 3 of later over de Copyright-voorwaarden. Er is geen AANSPRAKELIJKHEID.

Indien U fouten in de vertaling van deze handleiding zou vinden, stuur een e-mail naar <debian-l10n-dutch@lists.debian.org>.

June 2020 GNU coreutils 8.32