Scroll to navigation

DIRCOLORS(1) Kullanıcı Komutları DIRCOLORS(1)

İSİM

dircolors - ls için renkleri ayarlar

KULLANIM

[SEÇENEK]... [DOSYA]...

AÇIKLAMA

LS_COLORS ortam değişkenine atanacak komutları çıktılar.

Çıktı biçimi şöyle belirtilir:

LS_COLORS ortam değişkenine atanacak Bourne kabuğu kodu çıktılanır.

LS_COLORS ortam değişkenine atanacak C kabuğu kodu çıktılanır.

Öntanımlı değerler çıktılanır.

Yardım iletisini gösterir ve çıkar.

Sürüm bilgilerini gösterir ve çıkar.

DOSYA belirtilmişse, hangi renklerin hangi dosya türü ve uzantısı için kullanılacağı bilgisi belirtilen dosyadan alınır. Aksi takdirde önceden derlenmiş veritabanı kullanılır. Bu dosyaların ayrıntılarını görmek için ’dircolors --print-database’ komutunu veriniz.

YAZAN

H. Peter Anvin tarafından yazılmıştır.

GERİBİLDİRİM

GNU coreutils sayfası: <http://www.gnu.org/software/coreutils/>

TELİF HAKKI

Telif hakkı © 2021 Free Software Foundation, Inc. Lisans GPLv3+: GNU GPL sürüm 3 veya üstü <http://gnu.org/licenses/gpl.html> Bu bir özgür yazılımdır: Yazılımı değiştirmek ve dağıtmakta özgürsünüz. Yasaların izin verdiği ölçüde HİÇBİR GARANTİ YOKTUR.

İLGİLİ BELGELER

GNU coreutils sayfasında: <http://www.gnu.org/software/coreutils/dircolors>
Veya sisteminizde: info ’(coreutils) dircolors invocation’

ÇEVİREN

© 2022 Nilgün Belma Bugüner
Bu çeviri özgür yazılımdır: Yasaların izin verdiği ölçüde HİÇBİR GARANTİ YOKTUR.
Lütfen, çeviri ile ilgili bildirimde bulunmak veya çeviri yapmak için https://github.com/TLBP/manpages-tr/issues adresinde "New Issue" düğmesine tıklayıp yeni bir konu açınız ve isteğinizi belirtiniz.

Eylül 2021 GNU coreutils 9.0