Scroll to navigation

DIRCOLORS(1) Polecenia użytkownika DIRCOLORS(1)

NAZWA

dircolors - konfiguruje kolory dla ls

SKŁADNIA

dircolors [OPCJE]... [PLIK]

OPIS

Wypisuje polecenia do ustawienia zmiennej środowiskowej LS_COLORS.

Ustalenie formatu wyjścia:

wyświetla kod powłoki Bourne'a w celu ustawienia LS_COLORS
wyświetla kod powłoki C w celu ustawienia LS_COLORS
wyświetla wartości domyślne
wypisuje w pełni cytowane (chronione) kody kolorów do wyświetlenia
wyświetla ten tekst i kończy pracę
wyświetla informacje o wersji i kończy działanie

Jeśli podano PLIK, odczytuje go aby ustalić jakiego kolory użyć dla konkretnego typu pliku lub rozszerzenia. W przeciwnym wypadku używana jest wkompilowana baza danych. Aby uzyskać informacje o formacie tych plików, należy uruchomić polecenie dircolors --print-database.

AUTOR

Napisane przez H. Petera Anvina.

ZGŁASZANIE BŁĘDÓW

Strona internetowa z pomocą GNU coreutils: <https://www.gnu.org/software/coreutils/>
O błędach tłumaczenia poinformuj przez <https://translationproject.org/team/pl.html>

PRAWA AUTORSKIE

Copyright © 2022 Free Software Foundation, Inc. Licencja GPLv3+: GNU GPL w wersji 3 lub późniejszej <https://gnu.org/licenses/gpl.html>.
Jest to wolne oprogramowanie: można je zmieniać i rozpowszechniać. Nie ma ŻADNEJ GWARANCJI, w granicach określonych przez prawo.

ZOBACZ TAKŻE

Pełna dokumentacja: <https://www.gnu.org/software/coreutils/dircolors>
lub lokalnie, za pomocą info '(coreutils) dircolors invocation'

TŁUMACZENIE

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika są: Adam Byrtek <alpha@irc.pl>, Wojtek Kotwica <wkotwica@post.pl> i Michał Kułach <michal.kulach@gmail.com>

Niniejsze tłumaczenie jest wolną dokumentacją. Bliższe informacje o warunkach licencji można uzyskać zapoznając się z GNU General Public License w wersji 3 lub nowszej. Nie przyjmuje się ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI.

Błędy w tłumaczeniu strony podręcznika prosimy zgłaszać na adres listy dyskusyjnej manpages-pl-list@lists.sourceforge.net.

wrzesień 2022 GNU coreutils 9.1