Scroll to navigation

CHGRP(1) Opdrachten voor gebruikers CHGRP(1)

NAAM

chgrp - groepslidmaatschap veranderen

SAMENVATTING

chgrp [OPTIE]... GROEP BESTAND...
chgrp [OPTIE]... --reference=REFERENTIEBESTAND BESTAND...

BESCHRIJVING

Het groepslidmaatschap van elk gegeven BESTAND veranderen naar GROEP. Als --reference gegeven is, dan het groepslidmaatschap van elk BESTAND veranderen naar die van het REFERENTIEBESTAND.

zoals uitgebreid maar geef alleen een melding als er een verandering is aangebracht
onderdruk de meeste foutmeldingen
geef een melding voor elk verwerkt bestand
niet de symbolische koppelingen bewerken maar de bestanden waarnaar ze verwijzen (standaard)
de symbolische koppelingen zelf bewerken in plaats van de bestanden waarnaar ze verwijzen (alleen nuttig op systemen waar de eigenaar van een symbolische koppeling veranderd kan worden)
de '/' niet speciaal behandelen (standaard)
niet recursief werken op '/'
groep van REFERENTIEBESTAND gebruiken i.p.v. GROEP-waarde. REFERENTIEBESTAND wordt altijd van de referentie ontdaan als het een symbolische koppeling is
bestanden en mappen recursief behandelen

De volgende opties veranderen de wijze van doorlopen van de mappen hiërarchie als optie -R gegeven is. Bij meerdere van deze opties, geldt de laatste.

als een argument op de opdrachtregel een symbolische koppeling naar een map is, dan deze map doorlopen
elke symbolische koppeling naar een map volgen
symbolische koppelingen niet volgen (standaard)
toon de helptekst en stop
toon programmaversie en stop

VOORBEELDEN

Verandert de groep van /w naar "team".
Verandert de groep van /w en subbestanden naar "team".

AUTEUR

Geschreven door David MacKenzie en Jim Meyering.

RAPPORTEREN VAN BUGS

Online hulp bij GNU coreutils: <https://www.gnu.org/software/coreutils/>
Meld alle vertaalfouten op <https://translationproject.org/team/nl.html>

COPYRIGHT

Copyright © 2023 Free Software Foundation, Inc. Licentie GPLv3+: GNU GPL versie 3 of later <https://gnu.org/licenses/gpl.html>.
Dit is vrije software: u mag het vrijelijk wijzigen en verder verspreiden. Deze software kent GEEN GARANTIE, voor zover de wet dit toestaat.

ZIE OOK

chown(1), chown(2)

Volledige documentatie op: <https://www.gnu.org/software/coreutils/chgrp>
of lokaal via: info '(coreutils) chgrp invocation'

VERTALING

De Nederlandse vertaling van deze handleiding is geschreven door Mario Blättermann <mario.blaettermann@gmail.com> en Luc Castermans <luc.castermans@gmail.com>

Deze vertaling is vrije documentatie; lees de GNU General Public License Version 3 of later over de Copyright-voorwaarden. Er is geen AANSPRAKELIJKHEID.

Indien U fouten in de vertaling van deze handleiding zou vinden, stuur een e-mail naar debian-l10n-dutch@lists.debian.org.

Maart 2024 GNU coreutils 9.4