Scroll to navigation

CHGRP(1) Příručka uživatele CHGRP(1)

JMÉNO

chgrp - mění skupinu vlastníků

POUŽITÍ

chgrp [VOLBA]... SKUPINA SOUBOR...
chgrp [VOLBA]... --reference=REFERENCNI_SOUBOR SOUBOR...

POPIS

Změní skupinu každého SOUBORu na SKUPINU. Při použití volby --reference změní skupinu každého SOUBORu podle hodnot pro REFERENCNI_SOUBOR.

jako verbose, ale vypisuje pouze pokud dochází ke změně
potlačí většinu chybových hlášení
podrobně vypisuje hlášení o všech zpracovávaných souborech
změní vlastnictví objektu, na který ukazuje symbolický odkaz, místo změny samotného symbolického odkazu (výchozí chování)
affect symbolic links instead of any referenced file (useful only on systems that can change the ownership of a symlink)
zpracuje '/' obvyklým způsobem (výchozí)
rekurzivní operace nad '/' selže
use RFILE's group rather than specifying a GROUP. RFILE is always dereferenced if a symbolic link.
pracuje s adresáři a soubory rekurzivně

Následující volby mění způsob, jakým jsou při použití volby -R procházeny adresáře. Pokud je použita více než jedna, platí pouze ta uvedená naposled.

pokud je argument uvedený na příkazové řádce symbolický odkaz na adresář, následuj jej
následuje každý symbolický odkaz na adresář, na který narazí
nebude následovat žádný symbolický odkaz (výchozí)
vypíše návod k použití na standardní výstup a bezchybně skončí
Vypíše informaci o verzi programu a skončí

PŘÍKLADY

Změní skupinu /u na "staff".
Změní skupinu /u a podřízených souborů na "staff".

AUTOR

Napsal David MacKenzie a Jim Meyering.

HLÁŠENÍ CHYB

On-line nápověda GNU coreutils: <https://www.gnu.org/software/coreutils/>
Chyby v překladu hlaste na <https://translationproject.org/team/cs.html> (česky)

COPYRIGHT

Copyright © 2023 Free Software Foundation, Inc. Licence GPLv3+: GNU GPLverze 3 nebo novější <https://gnu.org/licenses/gpl.html>.
Toto je volné programové vybavení: můžete jej měnit a šířit. Je zcela BEZ ZÁRUKY, v rozsahu povoleném zákonem.

DALŠÍ INFORMACE

chown(1), chown(2)

Úplná dokumentace je na: <https://www.gnu.org/software/coreutils/chgrp>
nebo dostupná lokálně skrze: info '(coreutils) chgrp invocation'

PŘEKLAD

Překlad této příručky do češtiny vytvořili Petr Kolář <Petr.Kolar@vslib.cz> a Kamil Dudka <kdudka@redhat.com>

Tento překlad je bezplatná dokumentace; Přečtěte si GNU General Public License Version 3 nebo novější ohledně podmínek autorských práv. Neexistuje ŽÁDNÁ ODPOVĚDNOST.

Pokud narazíte na nějaké chyby v překladu této příručky, pošlete e-mail na adresu translation-team-cs@lists.sourceforge.net.

Březen 2024 GNU coreutils 9.4