Scroll to navigation

CHGRP(1) Brukerkommandoer CHGRP(1)

NAVN

chgrp - change group ownership

OVERSIKT

chgrp [VALG]... GRUPPE FIL...
chgrp [VALG]... --reference=RFIL FIL...

BESKRIVELSE

Endre gruppetilhørighet for hver FIL til GRUPPE. Bruk --reference for å endre gruppa for hver FIL i henhold til RFIL.

Tilsvarer --verbose, men rapporterer kun endringer.
La være å skrive ut de fleste typer feilmeldinger.
Skriv ut diagnostikk for behandlede filer.
Endre lenkemål i stedet for symbolske lenker (standard).
Endre symbolske lenker i stedet for lenkemål (dette er bare nyttig på systemer som kan endre eierskap til symbolske lenker).
Ikke gi «/» spesialbehandling (standard).
Avvis rekursiv behandling på stien «/».
use RFILE's group rather than specifying a GROUP. RFILE is always dereferenced if a symbolic link.
Behandle filer og mapper rekursivt.

Følgende valg avgjør hvordan et hierarki blir gjennomgått når valget -R brukes. Hvis du gjør flere enn ett valg, er det bare det siste som gjelder.

Hvis et argument er en symbolsk lenke som peker på en mappe, skal mappa gjennomgås.
Gå gjennom hver symbolske lenke som dukker opp, og som peker på en mappe.
Ikke gå gjennom symbolske lenkemål (standard).
Vis denne hjelpeteksten og avslutt.
Vis versjonsinformasjon og avslutt.

EKSEMPLER

Endre gruppeeierskapet for mappa «/u» til «stab».
Endre gruppeeierskapet for mappa «/u», og innholdet, til «stab».

OPPHAVSMANN

Skrevet av David MacKenzie og Jim Meyering.

RAPPORTERING AV FEIL

Få hjelp til bruk av GNU coreutils på nett: <https://www.gnu.org/software/coreutils/>
Rapporter oversettelsesfeil til <https://translationproject.org/team/nb.html>

OPPHAVSRETT

Copyright © 2023 Free Software Foundation, Inc. Lisens GPLv3+: GNU GPL versjon 3 eller senere <https://gnu.org/licenses/gpl.html>.
Dette er fri programvare. Du kan endre og dele den videre. Det stilles INGEN GARANTI, i den grad dette tillates av gjeldende lovverk.

SE OGSÅ

chown(1), chown(2)

Fullstendig dokumentasjon: <https://www.gnu.org/software/coreutils/chgrp>
eller lokalt: info '(coreutils) chgrp invocation'

OVERSETTELSE

Den norske oversettelsen av denne manualsiden er laget av

Denne oversettelsen er gratis dokumentasjon; se GNU General Public License versjon 3 eller senere for opphavsrettsvilkår. Vi påtar oss INGEN ANSVAR.

Hvis du finner feil i oversettelsen av denne håndboksiden, vennligst send en e-post til <TODO>.

Januar 2024 GNU coreutils 9.4