Scroll to navigation

BASE64(1) Brukerkommandoer BASE64(1)

NAVN

base64 - base64 encode/decode data and print to standard output

OVERSIKT

base64 [VALG]... [FIL]

BESKRIVELSE

Kode/dekode valgt FIL eller standard inndata til/fra Base64, til standardutdata.

Hvis ingen FIL er valgt, eller hvis FIL er «-», leser programmet standard inndata.

Argumenter som er obligatoriske for lange valg, er også obligatoriske for korte valg.

Dekode data.
Ignorer tall og spesialtegn ved dekoding.
Bryt kodede linjer etter angitt antall KOLONNER (standard: 76). Bruk 0 for å deaktivere linjekutting.
Vis denne hjelpeteksten og avslutt.
Vis versjonsinformasjon og avslutt.

Dataen kodes som beskrevet for base64-alfabetet i RFC 4648. Ved dekoding kan inndata inneholde linjeskift i tillegg til tegnene i det formelle base64-alfabetet. Bruk --ignore-garbage for å forsøke å gjenopprettefra ikke-alfabetiske tegn i den kodede datastrømmen.

OPPHAVSMANN

Skrevet av Simon Josefsson.

RAPPORTERING AV FEIL

Få hjelp til bruk av GNU coreutils på nett: <https://www.gnu.org/software/coreutils/>
Rapporter oversettelsesfeil til <https://translationproject.org/team/nb.html>

OPPHAVSRETT

Copyright © 2023 Free Software Foundation, Inc. Lisens GPLv3+: GNU GPL versjon 3 eller senere <https://gnu.org/licenses/gpl.html>.
Dette er fri programvare. Du kan endre og dele den videre. Det stilles INGEN GARANTI, i den grad dette tillates av gjeldende lovverk.

SE OGSÅ

basenc(1)

Fullstendig dokumentasjon: <https://www.gnu.org/software/coreutils/base64>
eller lokalt: info '(coreutils) base64 invocation'

OVERSETTELSE

Den norske oversettelsen av denne manualsiden er laget av

Denne oversettelsen er gratis dokumentasjon; se GNU General Public License versjon 3 eller senere for opphavsrettsvilkår. Vi påtar oss INGEN ANSVAR.

Hvis du finner feil i oversettelsen av denne håndboksiden, vennligst send en e-post til <TODO>.

Mars 2024 GNU coreutils 9.4