Scroll to navigation

BASE64(1) Polecenia użytkownika BASE64(1)

NAZWA

base64 - koduje/dekoduje dane i wyświetla je na standardowe wyjście

SKŁADNIA

base64 [OPCJE]... [PLIK]

OPIS

Base64 koduje lub dekoduje PLIK lub standardowe wejście na standardowe wyjście.

Jeśli nie podano PLIKU lub jako PLIK podano -, czyta standardowe wejście.

Argumenty, które są obowiązkowe dla długich opcji, są również obowiązkowe dla krótkich.

dekoduje dane
podczas dekodowania ignoruje znaki spoza alfabetu
zawija zakodowane wiersze po KOLUMNACH znaków (domyślnie 76). Proszę użyć 0, aby wyłączyć zawijanie wierszy
wyświetla ten tekst i kończy pracę
wyświetla informacje o wersji i kończy działanie

Kodowane dane są opisane w alfabecie base64 w dokumencie RFC 4648. Podczas dekodowania wejście może zawierać oprócz bajtów formalnego alfabetu base64 także znaki nowego wiersza. Proszę użyć --ignore-garbage, aby spróbować odzyskać zakodowany strumień zawierający inne bajty spoza alfabetu.

AUTOR

Napisane przez Simona Josefssona.

ZGŁASZANIE BŁĘDÓW

Strona internetowa z pomocą GNU coreutils: <https://www.gnu.org/software/coreutils/>
O błędach tłumaczenia programu prosimy poinformować przez <https://translationproject.org/team/pl.html>

PRAWA AUTORSKIE

Copyright © 2023 Free Software Foundation, Inc. Licencja GPLv3+: GNU GPL w wersji 3 lub późniejszej <https://gnu.org/licenses/gpl.html>.
Jest to wolne oprogramowanie: można je zmieniać i rozpowszechniać. Nie ma ŻADNEJ GWARANCJI, w granicach określonych przez prawo.

ZOBACZ TAKŻE

basenc(1)

Pełna dokumentacja: <https://www.gnu.org/software/coreutils/base64>
lub lokalnie, za pomocą info '(coreutils) base64 invocation'

TŁUMACZENIE

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika są: Michał Kułach <michal.kulach@gmail.com>

Niniejsze tłumaczenie jest wolną dokumentacją. Bliższe informacje o warunkach licencji można uzyskać zapoznając się z GNU General Public License w wersji 3 lub nowszej. Nie przyjmuje się ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI.

Błędy w tłumaczeniu strony podręcznika prosimy zgłaszać na adres listy dyskusyjnej manpages-pl-list@lists.sourceforge.net.

marzec 2024 GNU coreutils 9.4