Scroll to navigation

BASENC(1) Brukerkommandoer BASENC(1)

NAVN

basenc - Encode/decode data and print to standard output

OVERSIKT

basenc [VALG]... [FIL]

BESKRIVELSE

basenc kode eller dekode valgt FIL, eller standard inndata, to standardutdata.

Hvis ingen FIL er valgt, eller hvis FIL er «-», leser programmet standard inndata.

Argumenter som er obligatoriske for lange valg, er også obligatoriske for korte valg.

Bruk base64(1) (RFC4648 seksjon 4).
Fil- og adresse-sikker base64(1) (RFC4648 seksjon 5).
Bruk base32(1) (RFC4648 seksjon 6).
Utvidet heks-alfabetisk base32(1) (RFC4648 seksjon 7).
Heks-koding (RFC4648 seksjon 8).
Bit-streng med mest betydelige bit (msb) først.
Bit-streng med minst betydelige bit (lsb) først.
Dekode data.
Ignorer tall og spesialtegn ved dekoding.
Bryt kodede linjer etter angitt antall KOLONNER (standard: 76). Bruk 0 for å deaktivere linjekutting.
Ascii85-liknende koding (ZeroMQ-spes.:32/Z85). ved koding må inndatalengde kunne deles på 4. Ved dekoding må inndatalengde kunne deles på 5.
Vis denne hjelpeteksten og avslutt.
Vis versjonsinformasjon og avslutt.

Ved dekoding kan inndata inneholde linjeskift i tillegg til tegnene i det formelle alfabetet. Bruk --ignore-garbage for å forsøke å gjenopprette fra ikke-alfabetiske tegn i den kodede datastrømmen.

ENCODING EXAMPLES

$ printf '\376\117\202' | basenc --base64
/k+C
$ printf '\376\117\202' | basenc --base64url
_k-C
$ printf '\376\117\202' | basenc --base32
7ZHYE===
$ printf '\376\117\202' | basenc --base32hex
VP7O4===
$ printf '\376\117\202' | basenc --base16
FE4F82
$ printf '\376\117\202' | basenc --base2lsbf
011111111111001001000001
$ printf '\376\117\202' | basenc --base2msbf
111111100100111110000010
$ printf '\376\117\202\000' | basenc --z85
@.FaC

OPPHAVSMANN

Skrevet av Simon Josefsson og Assaf Gordon.

RAPPORTERING AV FEIL

Få hjelp til bruk av GNU coreutils på nett: <https://www.gnu.org/software/coreutils/>
Rapporter oversettelsesfeil til <https://translationproject.org/team/nb.html>

OPPHAVSRETT

Copyright © 2023 Free Software Foundation, Inc. Lisens GPLv3+: GNU GPL versjon 3 eller senere <https://gnu.org/licenses/gpl.html>.
Dette er fri programvare. Du kan endre og dele den videre. Det stilles INGEN GARANTI, i den grad dette tillates av gjeldende lovverk.

SE OGSÅ

Fullstendig dokumentasjon: <https://www.gnu.org/software/coreutils/basenc>
eller lokalt: info '(coreutils) basenc invocation'

OVERSETTELSE

Den norske oversettelsen av denne manualsiden er laget av

Denne oversettelsen er gratis dokumentasjon; se GNU General Public License versjon 3 eller senere for opphavsrettsvilkår. Vi påtar oss INGEN ANSVAR.

Hvis du finner feil i oversettelsen av denne håndboksiden, vennligst send en e-post til <TODO>.

Januar 2024 GNU coreutils 9.4