Scroll to navigation

CATMAN(8) Kılavuz sayfası yardımcıları CATMAN(8)

AD

catman - önceden biçimlendirilmiş kılavuz sayfaları oluştur veya güncelle

ÖZET

catman [-d?V] [-M yol] [-C dosya] [bölüm] ...

AÇIKLAMA

catman, cat sayfası olarak bilinen ve önceden biçimlendirilmiş kılavuz sayfalarının güncel bir kümesini oluşturmak için kullanılır. Cat sayfaları, orijinal kılavuz sayfalara göre genellikle daha hızlı görüntülenir; ancak ekstra saklama alanı gerektirir. Cat sayfalarını destekleme kararı, bunları içermesi için uygun dizinleri sağlaması gereken yerel yöneticinindir.

catman için kullanılabilen seçenekler kılavuz sayfa hiyerarşileri ve ön biçimlendirme için bölümlerdir. Öntanımlı hiyerarşiler, man-db yapılandırma dosyasında sistem hiyerarşileri olarak belirtilen hiyerarşilerdir ve öntanımlı bölümler çevre değişkeni $MANSECT'ın iki nokta üst üste çizgiyle ayrılmış içerikleri veya eğer $MANSECT tanımlanmamış ise man içine derlenmiş standart kümedir. catman'e boşluklarla ayrılmış bölüm adları vermek, her ikisinin de üzerine yazacaktır.

catman hangi dosyaların biçimlendirilmesi gerektiğini belirlemek için her hiyerarşi ile ilişkili index veritabanı önbelleğini kullanır.

SEÇENEKLER

Hata ayıklama bilgisini göster.
İki nokta üst üste ayrılmış alternatif kılavuz sayfa hiyerarşisi arama yolu belirtin. Öntanımlı olarak, bu, man-db yapılandırma dosyasında sistem hiyerarşileri olarak belirtilen tüm yollardır.
Use this user configuration file rather than the default of ~/.manpath.
-?, --help
Bir yardım iletisi göster ve çık.
Kısa kullanım iletisini göster ve çık.
Sürüm bilgisini göster.

ÇEVRE

$MANSECT ayarlandıysa değeri kolonlarla ayrılmış bir bölüm listesidir ve hangi kılavuz bölümlerin hangi sırada bulunacağını belirlemek için kullanılır. /etc/manpath.config içindeki SECTION yönergesi tarafından geçersiz kılınmadıkça öntanımlı "% sections%"dir.
$MANPATH ayarlanmışsa değeri iki nokta ile ayrılmış kullanılacak kılavuz sayfa arama yolu olarak yorumlanır.

Bu çevre değişkeninin nice işlendiğinin ayrıntılarına ve öntanımlı davranışına bakmak için manpath(5)'in SEARCH PATH bölümüne bakın.

DOSYALAR

/etc/manpath.config
man-db yapılandırma dosyası.
/usr/man/index.(bt|db|dir|pag)
Geleneksel bir global indeks veritabanı önbelleği.
/var/catman/index.(bt|db|dir|pag)
Alternatif veya FSSTND uyumlu genel indeks veritabanı önbelleği.

AYRICA BAKINIZ

man(1), manpath(5), mandb(8)

YAZAR

Wilf. (G.Wilford@ee.surrey.ac.uk).
Fabrizio Polacco (fpolacco@debian.org).
Colin Watson (cjwatson@debian.org).

HATALAR

https://gitlab.com/man-db/man-db/-/issues
https://savannah.nongnu.org/bugs/?group=man-db

2024-04-05 2.12.1