Scroll to navigation

MANDB(8) Kılavuz sayfası yardımcıları MANDB(8)

AD

mandb - kılavuz sayfası index önbellekleri oluştur veya güncelle

ÖZET

mandb [-dqsucpt?V] [-C dosya] [manpath]
mandb [-dqsut] [-C dosya] -f dosyaadı ...

AÇIKLAMA

mandb genellikle index veritabanı önbelleklerini başlatmak veya elle güncellemek için kullanılır. Önbellekler, kılavuz sayfa sisteminin geçerli durumu ile ilgili bilgileri içerir ve içinde depolanan bilgiler, hızını ve işlevselliğini artırmak için man-db yardımcı programları tarafından kullanılır.

Bir dizin oluştururken veya güncellerken, mandb kötü ROFF .so istekleri, sahte kılavuz sayfası dosya adları ve whatis'in çözümlenemediği manuel sayfalar konusunda uyarır.

İsteğe bağlı iki nokta üstüste ile ayrılmış yolla mandb sağlanması, man-db yapılandırma dosyası içinde bulunan bilgilerden belirlenen iç sistem kılavuz sayfa hiyerarşisi arama yolunu geçersiz kılacaktır.

VERİTABANI ÖNBELLEKLERİ

mandb, aşağıdaki veritabanı türlerinden herhangi birinin desteği ile derlenebilir.

Ad Asenkron Dosya Adı
Berkeley db Evet index.bt
GNU gdbm Evet index.db
UNIX ndbm Hayır index.(dir|pag)

Eşzamansız güncellemeleri destekleyen bu veritabanı türleri, alışılmadık derecede fesih durumunda olası bozulmalar pahasına geliştirilmiş hız sağlar. Bunun gerçekleştiği olağandışı bir durumda, veritabanlarını sıfırdan yeniden oluşturmak için mandb-c seçeneğiyle yeniden çalıştırmak gerekebilir.

SEÇENEKLER

Hata ayıklama bilgisini göster.
Hiç uyarı üretme.
Başıboş cat'lar ilgili olarak veritabanlarına bakmak ya da bunlara zaman bulmak için harcama yapmayın.
Silinen kılavuz sayfalarını kontrol etmek ve veritabanlarından temizlemek için vakit harcamayın.
Öntanımlı olarak, mandb daha önce oluşturulan veritabanlarını güncelleştirmeye çalışacaktır. Bir veritabanı yoksa onu oluşturur. Bu seçenek, mandb'ı önceki veritabanlarını silmek ve sıfırdan tekrar oluşturmak için zorlar ve --no-purge. anlamına gelir. Bu, bir veritabanı bozulduysa veya gelecekte yeni bir veritabanı depolama şeması getirildiğinde gerekebilir.
Sistem veritabanları oluşturmak için gereken yazma izinleri varsa bile yalnızca kullanıcı veritabanları oluştur.
Hiyerarşi arama yolundaki kılavuz sayfaların doğruluğunu kontrol et. Bu seçenekle, mandb mevcut veritabanlarını değiştirmez.
Yalnızca verilen dosya adına ait girdileri güncelleyin. Bu seçenek genel kullanım için değildir; MAN_DB_UPDATES seçeneğiyle derlendiğinde dahili olarak man tarafından kullanılır ve bir sayfanın güncel olup olmadığını bulur. -p 'yi ima eder ve -c ve -s'yi devre dışı bırakır.
Use this user configuration file rather than the default of ~/.manpath.
-?, --help
Kullanım iletisini göster, sonra çık.
Kısa kullanım iletisini göster ve çık.
Sürümü göster, sonra çık.

ÇIKIŞ DURUMU

0
Başarılı program çalıştırma.
1
Kullanım, sözdizimi ve yapılandırma dosya hatası.
2
İşlevsel hata.
3
Bir alt süreç başarısız oldu.

TANILAR

Veritabanı oluşturulurken aşağıdaki uyarı iletileri yayılabilir.

<filename>: whatis sayfa(böl) ayrıştırması başarısız
Verilen <filename> satırından satırları çıkarma denemesi başarısız oldu. Bu genellikle kötü bir şekilde yazılmış bir kılavuz sayfadan kaynaklanır; ancak böyle birçok ileti gönderilirse sistemin man-db whatis çözümleyici ile uyuşmayan standart olmayan kılavuz sayfaları ihtimali ihtimal dahilindedir. Daha fazla bilgi için lexgrog(1) bölümündeki WHATIS PARSING bölümüne bakın.
<filename>: sarkan bir sembolik bağdır
<filename> mevcut değil; ancak bir sembolik bağ tarafından başvuruluyor. Erişen bağın <filename>ini tanımlayabilmek için daha fazla teşhiş yayılır.
<filename>: kötü sembolik bağ veya ROFF `.so' isteği
<filename> varolmayan bir dosyaya ya sembolik bir bağ ya da ROFF dahil etme isteği içeriyor.
<filename>: sahte dosya adı yoksayılıyor
<filename> geçerli bir kılavuz sayfası olabilir veya olmayabilir; ancak adı geçersizdir. Bu genellikle, <y> kılavuz sayfa bölümüne konan kesit uzantısı <x> olan bir kılavuz sayfaya bağlıdır.
<filename_mask>: rakip uzantılar
Joker karakter <filename_mask> benzersiz değil. Bunun nedeni genellikle aynı kılavuz sayfanın sıkıştırılmış ve sıkıştırılmamış bir sürümünün varlığıdır. En yeni olanlar hariç hepsi göz ardı edilir.

DOSYALAR

/etc/manpath.config
man-db yapılandırma dosyası.
/var/cache/man/index.(bt|db|dir|pag)
FHS uyumlu bir global indeks veritabanı önbelleği.

Veritabanı önbelleği için eski konumlar şunları içerir:

/usr/man/index.(bt|db|dir|pag)
Geleneksel bir global indeks veritabanı önbelleği.
/var/catman/index.(bt|db|dir|pag)
Alternatif veya FSSTND uyumlu genel indeks veritabanı önbelleği.

AYRICA BAKINIZ

lexgrog(1), man(1), manpath(5), catman(8)

Daha önce bu kılavuz sayfasındaki WHATIS PARSING bölümü, artık lexgrog(1)'un bir parçasıdır.

YAZAR

Wilf. (G.Wilford@ee.surrey.ac.uk).
Fabrizio Polacco (fpolacco@debian.org).
Colin Watson (cjwatson@debian.org).

HATALAR

https://gitlab.com/man-db/man-db/-/issues
https://savannah.nongnu.org/bugs/?group=man-db

2024-04-05 2.12.1