Scroll to navigation

CATMAN(8) Kılavuz sayfası yardımcıları CATMAN(8)

İSİM

catman - önceden biçimlendirilmiş kılavuz sayfaları oluştur veya güncelle

ÖZET

catman [-d?V] [-M path] [-C file] [section] ...

AÇIKLAMA

catman, cat sayfası olarak bilinen ve önceden biçimlendirilmiş kılavuz sayfalarının güncel bir kümesini oluşturmak için kullanılır. Cat sayfaları, orijinal kılavuz sayfalara göre genellikle daha hızlı görüntülenir, ancak ekstra saklama alanı gerektirir. Cat sayfalarını destekleme kararı, bunları içermesi için uygun dizinleri sağlaması gereken yerel yöneticinindir.

catman için kullanılabilen seçenekler kılavuz sayfa hiyerarşileri ve ön biçimlendirme için bölümlerdir. Varsayılan hiyerarşiler, man-db yapılandırma dosyasında sistem hiyerarşileri olarak belirtilen hiyerarşilerdir ve varsayılan bölümler ortam değişkeni $MANSECT'ın iki nokta üst üste çizgiyle ayrılmış içerikleri veya eğer $MANSECT tanımlanmamış ise man içine derlenmiş standart kümedir. catman'e boşluklarla ayrılmış bölüm adları vermek, her ikisinin de üzerine yazacaktır.

catman hangi dosyaların biçimlendirilmesi gerektiğini belirlemek için her hiyerarşi ile ilişkili index veritabanı önbelleğini kullanır.

SEÇENEKLER

Hata ayıklama bilgisini göster.
İki nokta üst üste ayrılmış alternatif kılavuz sayfa hiyerarşisi arama yolu belirtin. Varsayılan olarak, bu, man-db yapılandırma dosyasında sistem hiyerarşileri olarak belirtilen tüm yollardır.
~/.manpath varsayılanı yerine bu kullanıcı yapılandırma dosyasını kullanın.
-?, --help
Bir yardım iletisi göster ve çık.
Kısa kullanım iletisini göster ve çık.
Sürüm bilgisini göster.

ORTAM

$MANSECT ayarlandıysa, değeri kolonlarla ayrılmış bir bölüm listesidir ve hangi kılavuz bölümlerin hangi sırada bulunacağını belirlemek için kullanılır. /etc/manpath.config içindeki SECTION yönergesi tarafından geçersiz kılınmadıkça öntanımlı "% sections%"dir.
$MANYOLU ayarlanmışsa, değeri, iki nokta üstüste ile ayrılmış kullanılacak kılavuz sayfa arama yolu olarak yorumlanır.

See the SEARCH PATH section of manpath(5) for the default behaviour and details of how this environment variable is handled.

DOSYALAR

/etc/manpath.config
man-db yapılandırma dosyası.
/usr/man/index.(bt|db|dir|pag)
Geleneksel bir evrensel index veritabanı önbelleği.
/var/catman/index.(bt|db|dir|pag)
Alternatif veya FSSTND uyumlu genel index veritabanı önbelleği.

AYRICA BAKINIZ

man(1), manpath(5), mandb(8)

YAZAR

Wilf. (G.Wilford@ee.surrey.ac.uk).
Fabrizio Polacco (fpolacco@debian.org).
Colin Watson (cjwatson@debian.org).

HATALAR

https://gitlab.com/cjwatson/man-db/-/issues
https://savannah.nongnu.org/bugs/?group=man-db

2022-03-17 2.10.2