Scroll to navigation

dpkg-scansources(1) dpkg suite dpkg-scansources(1)

NAAM

dpkg-scansources - Sources-indexbestanden maken

OVERZICHT

dpkg-scansources [optie...] map-binair-pakket [override-bestand [padprefix]] > Sources

BESCHRIJVING

dpkg-scansources zoekt in de opgegeven map-binair-pakket naar .dsc-bestanden. Die worden gebruikt om een Debian broncode-index te maken, die naar de standaarduitvoer gestuurd wordt.

Als dit opgegeven werd, zal het override-bestand gebruikt worden om de prioriteit in te stellen in de resulterende indexonderdelen en om de inhoud van het maintainer-veld dat in het .dsc-bestand opgegeven wordt, te vervangen. Het bestand mag gecomprimeerd zijn (sinds dpkg 1.15.5). Zie deb-override(5) voor de indeling van dit bestand.

Opmerking: vermits het bestand override volgens binaire pakketten geïndexeerd wordt en niet volgens broncodepakketten, stelt zich hier een zeker probleem. De huidige implementatie gebruikt de hoogste prioriteit van alle binaire pakketten die door een .dsc-bestand geproduceerd worden, voor de prioriteit van het broncodepakket en het override-item voor het binaire pakket dat het eerst vermeld wordt in het .dsc-bestand om de informatie over de beheerder aan te passen. Dit kan veranderen.

Indien het padprefix opgegeven werd, wordt het voorgevoegd bij het veld directory in het gegenereerde broncode-indexbestand. In het algemeen wordt dit gebruikt om er voor te zorgen dat het veld directory het pad bevat vanaf de basis van de hiërarchische structuur van het Debian pakketarchief.

Opmerking: indien u het gegenereerde Sources-bestand wilt gebruiken met apt(8), zult u het wellicht moeten comprimeren met gzip(1) (wat een bestand Sources.gz genereert). apt(8) negeert niet-gecomprimeerde Sources-bestanden tenzij in geval van lokale toegang (d.w.z. pakketbronnen in de vorm van file://).

OPTIES

De indexonderdelen niet sorteren. Normaal gezien worden ze volgens de naam van het bronpakket geordend.
In bestand zoeken naar bijkomende vervangingen (sinds dpkg 1.15.4; het bestand mag gecomprimeerd zijn sinds dpkg 1.15.5). Zie deb-extra-override(5) voor meer informatie over de indeling ervan.
bestand gebruiken als het override-bestand van de broncode (het bestand mag gecomprimeerd zijn sinds dpkg 1.15.5). Als standaard geldt de naam van het override-bestand dat u opgaf, met daaraan .src toegevoegd.

Het override-bestand voor de broncode heeft een andere indeling dan het override-bestand voor het binaire pakket. Het bevat slechts twee velden die onderling door witruimte gescheiden worden. Het eerste veld bevat de naam van het broncodepakket en het tweede de sectie waartoe het behoort. Lege regels en commentaarregels worden op de normale manier genegeerd. Indien een pakket in beide bestanden voorkomt, heeft het override-bestand van de broncode voorrang bij het instellen van de sectie.

Debuggen aanzetten.
Info tonen over het gebruik en afsluiten.
De versie tonen en afsluiten.

OMGEVING

Stelt de kleurmodus in (sinds dpkg 1.18.5). Waarden die momenteel gebruikt mogen worden zijn: auto (standaard), always en never.
Indien dit ingesteld is, zal het gebruikt worden om te beslissen over het activeren van moedertaalondersteuning, ook gekend als internationaliseringsondersteuning (of i18n) (sinds dpkg 1.19.0). Geldige waarden zijn: 0 and 1 (standaard).

ZIE OOK

deb-override(5), deb-extra-override(5), dpkg-scanpackages(1).

2024-02-27 1.22.5