Scroll to navigation

EBOOK-VIEWER(1) calibre EBOOK-VIEWER(1)

NAME

ebook-viewer - ebook-viewer

ebook-viewer [options] file


Visa en e-bok.

När du skickar argument till ebook-viewer som har blanksteg i dem, bifoga argumenten i citattecken. Till exempel: "/some path/with spaces"

[ALTERNATIV]

Fortsätt läsa den senast öppnade boken

Koppla från kontrollterminalen, om någon (endast Linux)

Tvinga omladdning av alla öppnade böcker

Om valt, kommer e-bokvisarfönstret att försöka öppnas i helskärm vid start.

visa denna hjälptext och avsluta

Öppna ett nytt visningsfönster även när alternativet att använda endast ett visningsfönster är inställt

Den position där den angivna boken ska öppnas. Positionen är en plats eller position som du kan få genom att använda åtgärden Gå till->Plats i visningskontrollerna. Alternativt kan du använda formuläret toc:något och det öppnas på platsen för den första innehållsförteckningsposten som innehåller strängen "något". Formen toc-href:något kommer att matcha href (intern länkdestination) för toc-noder. Matchningen är exakt. Om du vill matcha en delsträng använder du formen toc-href-contains:något. Formen ref:något kommer att använda referenslägesreferenser. Formuläret sök:något kommer att söka efter något efter att ha öppnat boken. Formen regex:något kommer att söka efter det reguljära uttrycket något efter att ha öppnat boken.

Om valt, kommer e-bokvisarfönstret att försöka lägga sig överst vid start.

visar programmets versionsnummer och avsluta

AUTHOR

Kovid Goyal

COPYRIGHT

Kovid Goyal

juli 19, 2024 7.15.0