Scroll to navigation

EBOOK-VIEWER(1) calibre EBOOK-VIEWER(1)

NAME

ebook-viewer - ebook-viewer

ebook-viewer [options] file


Zobacz książkę.

Whenever you pass arguments to ebook-viewer that have spaces in them, enclose the arguments in quotation marks. For example: "/some path/with spaces"

[OPCJE]

--continue
Kontynuuj czytanie ostatnio otwartej książki

--detach
Odłącz od terminala sterującego, jeśli istnieje (tylko Linux)

--force-reload
Wymuś ponowne załadowanie wszystkich otwartych książek

--full-screen, --fullscreen, -f
Jeśli określono, okno przeglądarki e-booków będzie próbowało otworzyć pełny ekran po uruchomieniu.

--help, -h
Wyświetla ten tekst pomocy i kończy działanie

--open-at
Pozycja, w której należy otworzyć określoną książkę. Pozycja to lokalizacja lub pozycja, którą można uzyskać za pomocą czynności Idź do-> Lokalizacja w elementach sterujących przeglądarki. Alternatywnie możesz użyć formularza toc: coś, a otworzy się on w miejscu pierwszego wpisu Spisu treści, który zawiera ciąg „coś”. Postać toc-href:something będzie pasować do href (miejsce docelowe łącza wewnętrznego) węzłów toc. Dopasowanie jest dokładne, jeśli chcesz dopasować podciąg, użyj formularza toc-href-contains:something. Formularz ref: coś użyje referencji w trybie odniesienia.

--raise-window
Jeśli określono, okno przeglądarki e-booków będzie próbowało wysunąć się z przodu po uruchomieniu.

--version
Wyświetla wersję programu i kończy działanie

AUTHOR

Kovid Goyal

COPYRIGHT

Kovid Goyal
kwietnia 19, 2021 5.16.1