Scroll to navigation

EBOOK-VIEWER(1) calibre EBOOK-VIEWER(1)

NAME

ebook-viewer - ebook-viewer

ebook-viewer [options] file


Zobacz książkę.

Ilekroć przekazujesz argumenty do ebook-viewer, które zawierają spacje, ujmuj je w cudzysłowy. Na przykład: "/some path/with spaces"

[OPCJE]

Kontynuuj czytanie ostatnio otwartej książki

Odłącz od terminala sterującego, jeśli istnieje (tylko Linux)

Wymuś ponowne załadowanie wszystkich otwartych książek

Jeśli określono, okno przeglądarki e-booków będzie próbowało otworzyć pełny ekran po uruchomieniu.

wyświetla ten tekst pomocy i kończy działanie

Otwiera nowe okno przeglądarki, nawet jeśli ustawiona jest opcja używania tylko jednego okna przeglądarki.

Pozycja, w której ma zostać otwarta określona książka. Pozycja to lokalizacja lub pozycja, którą można uzyskać za pomocą czynności Idź do->Lokalizacja w kontrolkach przeglądarki. Alternatywnie możesz użyć formularza toc:coś, a otworzy się on w miejscu, w którym znajduje się pierwsza pozycja Spisu treści zawierająca ciąg „coś”. Formularz toc-href:something będzie pasował do href (miejsca docelowego łącza wewnętrznego) węzłów toc. Dopasowanie jest dokładne. Jeśli chcesz dopasować podłańcuch, użyj formularza toc-href-contains:coś. Formularz ref:coś będzie używał odwołań do trybu Odniesienia. Formularz search:coś będzie szukał czegoś po otwarciu książki. Forma regex:coś będzie szukać wyrażenia regularnego coś po otwarciu książki.

Jeśli określono, okno przeglądarki e-booków będzie próbowało wysunąć się z przodu po uruchomieniu.

wyświetla wersję programu i kończy działanie

AUTHOR

Kovid Goyal

COPYRIGHT

Kovid Goyal

maja 31, 2024 7.12.0