Scroll to navigation

uniq(1) Kullanıcı Komutları uniq(1)

İSİM

uniq - yinelenen satırları atlar ve raporlar

KULLANIM

uniq [seçenek]... [girdi [çıktı]]

AÇIKLAMA

girdideki (veya standart girdideki) arka arkaya gelen aynı satırlardan sadece ilkini ve eşsiz satırları çıktıya (veya standart çıktıya) yazar.

Uzun seçenekler için zorunlu olan argümanlar kısa seçenekler için de zorunludur.

Her satırın başına tekrar sayısını yazar.

Sadece aynısından iki tane olan satırları gösterir.

İkinci ve sonraki yinelenen girdi satırlarını iptal etmez, ama yinelenmeyenleri iptal eder. Bu seçenek, örneğin, harf büyüklüğünü yok sayan veya sadece seçilmiş alanları karşılaştıran seçeneklerle birlikte kullanıldığında yararlıdır. İsteğe bağlı olan sınırlama-yöntemi ile yinelenen satırların nasıl gruplanacağı belirtilir ve şu değerlerden biri olmalıdır:

Yinelenen satırlar gruplara ayrılmaz. Bu, bir sınırlama-yöntemi belirtmemekle aynıdır.

Her yinelenen satır grubundan önce bir satırsonu çıktılar.

Yinelenen satır gruplarını tek bir satırsonu ile ayırır. Bu, ilk gruptan önce satırsonunun olmayışı dışında prepend kullanımı ile aynıdır. Böyle bir çıktı kullanıcılar için daha elverişlidir.

Gruplar ayrılırken girdi akımı ardarda iki veya daha çok boş satır içeriyorsa çıktı tuhaf görünebilir. Bunun olmaması için peşpeşe gelen satırsonu karakterlerini teke indiren `tr -s '\n'' üzerinden girdiyi filtreleyebilirsiniz.

Bu seçenek bir GNU oluşumudur.

Eşsizlik bakımından sınamadan önce bir satırın sayı alanını atlar. Bir alan, en azından bir boşluk veya sekme ile diğerlerinden ayrılmış karakterlerden oluşur.

Karşılaştırırken harf büyüklüklerini farklılık olarak ele almaz.

Eşsizlik bakımından sınamadan önce bir satırın sayı karakterini atlar. Hem alan hem karakter atlanmasını istemişseniz önce alanlar atlanır.

Sadece eşsiz satırları basar.

Sadece sayı karakterlik satırlar karşılaştırılır.

Yardım iletisini görüntüler ve çıkar.

Sürüm bilgilerini görüntüler ve çıkar.

YAZAN

David MacKenzie tarafından yazılmıştır.

GERİBİLDİRİM

Lütfen, böcekleri ve hataları <bug-coreutils (at) gnu.org> adresine bildirin.

TELİF HAKKI

Telif hakkı © 2006 Free Software Foundation, Inc.
Bu bir özgür yazılımdır; GNU Genel Kamu Lisansının <http://www.gnu.org/licenses/gpl.html> koşullarına bağlı kalarak kopyalarını yeniden dağıtabilirsiniz. Yasaların izin verdiği ölçüde hiçbir garantisi yoktur; hatta SATILABİLİRLİĞİ veya ŞAHSİ KULLANIMINIZA UYGUNLUĞU için bile garanti verilmez.

İLGİLİ BELGELER

uniq komutu ile ilgili kapsamlı bir kılavuz Texinfo olarak mevcuttur. Şayet info ve uniq yazılımları düzgün bir şekilde sisteminizde mevcutsa, aşağıdaki komut ile bu kılavuzu görüntüleyebilirsiniz.

info coreutils uniq

ÇEVİREN

Nilgün Belma Bugüner <nilgun (at) belgeler·gen·tr>, Kasım 2006

Kasım 2006 coreutils 6.5