Scroll to navigation

UNIQ(1) Kullanıcı Komutları UNIQ(1)

İSİM

uniq - yinelenen satırları atlar ve raporlar

KULLANIM

[SEÇENEK]... [GİRDİ [ÇIKTI]]

AÇIKLAMA

GİRDİdeki (veya standart girdideki) arka arkaya gelen aynı satırlardan sadece ilkini ve eşsiz satırları ÇIKTIya (veya standart çıktıya) yazar.

Hiçbir seçenek belirtilmezse, eşleşen satırlar ilk rastlanılan ile birleştirilir.

Uzun seçenekler için zorunlu olan girdiler kısa seçenekler için de zorunludur.

Her satırın başına tekrar sayısını yazar.

Yinelenen satırları her grupta yalnızca bir kere gösterir.

Yinelenen satırların tamamını gösterir.

Gruplar arasına boş satır yerleştirmesi dışında -D gibidir. İsteğe bağlı olan YÖNTEM ile yinelenen satırların nasıl gruplanacağı belirtilir ve şu değerlerden biri olmalıdır:

Yinelenen satırlar gruplara ayrılmaz. Bu, bir YÖNTEM belirtmemekle aynıdır. Öntanımlıdır.

Her yinelenen satır grubundan önce bir satır sonu çıktılar.

Yinelenen satır gruplarını tek bir satır sonu ile ayırır. Bu, ilk gruptan önce satır sonunun olmayışı dışında prepend kullanımı ile aynıdır. Böyle bir çıktı kullanıcılar için daha elverişlidir.

Eşsizlik bakımından sınamadan önce satırın SAYI alanını atlar.

Gruplar arasına boş satır yerleştirerek herşeyi gösterir. YÖNTEM=[separate(öntanımlı),prepend,append,both]

Karşılaştırırken harf büyüklüklerini farklılık olarak ele almaz.

Eşsizlik bakımından sınamadan önce satırın SAYI karakterini atlar. Hem alan hem karakter atlanması istenmişse önce alanlar atlanır.

Sadece eşsiz satırları basar.

Satırların yalnızca SAYI karakterlik kısmı karşılaştırılır.

Satırları satır sonu karakteri ile değil 0 baytı ile sonlandırır.

Yardım iletisini görüntüler ve çıkar.

Sürüm bilgilerini görüntüler ve çıkar.

Bir alan, en azından bir boşluk veya sekme ile diğerlerinden ayrılmış karakterlerden oluşur ve karakterlerden önce atlanır.

uniq ardarda gelmedikçe yinelenen satırları saptayamaz. Bu bakımdan dosya içeriğinin önce sıralanması gerekebilir ya da uniq olmaksızın sort -u kullanılabilir.

YAZAN

Richard M. Stallman ve David MacKenzie tarafından yazılmıştır.

GERİBİLDİRİM

GNU coreutils sayfası: <http://www.gnu.org/software/coreutils/>

TELİF HAKKI

Telif hakkı © 2021 Free Software Foundation, Inc. Lisans GPLv3+: GNU GPL sürüm 3 veya üstü <http://gnu.org/licenses/gpl.html> Bu bir özgür yazılımdır: yazılımı değiştirmek ve dağıtmakta özgürsünüz. Yasaların izin verdiği ölçüde HİÇBİR GARANTİ YOKTUR.

İLGİLİ BELGELER

comm(1), join(1), sort(1)

GNU coreutils sayfasında: <http://www.gnu.org/software/coreutils/uniq>
Veya sisteminizde: info ’(coreutils) uniq invocation’

ÇEVİREN

© 2006, 2022 Nilgün Belma Bugüner
Bu çeviri özgür yazılımdır: Yasaların izin verdiği ölçüde HİÇBİR GARANTİ YOKTUR.
Lütfen, çeviri ile ilgili bildirimde bulunmak veya çeviri yapmak için https://github.com/TLBP/manpages-tr/issues adresinde "New Issue" düğmesine tıklayıp yeni bir konu açınız ve isteğinizi belirtiniz.

Eylül 2021 GNU coreutils 9.0