Scroll to navigation

csplit(1) Kullanıcı Komutları csplit(1)

İSİM

csplit - bir dosyayı bağlamsal satırlara göre bölümlere ayırır

KULLANIM

csplit [seçenek]... dosya ifade...

AÇIKLAMA

Bir dosyayı verilen ifadeye göre 'xx01', 'xx02', 'xxnn' şeklinde parçalara ayırır ve her bir parçanın bayt sayısını standart çıktıya yazar.

Uzun seçenekler için zorunlu olan argümanlar, kısa seçenekler için de zorunludur.

%02d yerine sprintf biçimini kullanır.

'xx' yerine önek kullanılır.

Hata olması durumunda çıktı dosyalarını silmez.

2 basamak yerine belirilen sayıda basamak kullanır.

Çıktı dosyalarının boyutlarını standart çıktıya basmaz.

Boş çıktı dosyalarını siler.

Yardım iletisini görüntüler ve çıkar.

Sürüm bilgilerini görüntüler ve çıkar.

Şayet dosya - ise standart girdiyi okur. Her bir ifade aşağıdakilerden biri olabilir:

Belirtilen satır numarası hariç yukarısını kopyalar.

/düzifd/[konum]
Eşleşen satır hariç yukarısını kopyalar.

%düzifd%[konum]
Eşleşen satırın sonrasına atlar.

{tamsayı}
Önceki ifadeyi belirtilen sayıda tekrarlar.

{*}
Önceki ifadeyi mümkün olduğunca tekrarlar.

konum ile satır numarası belirtilirken önüne `+' ya da `-' gelmelidir.

YAZAN

Stuart Kemp ve David MacKenzie tarafından yazılmıştır.

GERİBİLDİRİM

Lütfen, böcekleri ve hataları <bug-coreutils (at) gnu.org> adresine bildirin.

TELİF HAKKI

Telif hakkı © 2006 Free Software Foundation, Inc.
Bu bir özgür yazılımdır; GNU Genel Kamu Lisansının <http://www.gnu.org/licenses/gpl.html> koşullarına bağlı kalarak kopyalarını yeniden dağıtabilirsiniz. Yasaların izin verdiği ölçüde hiçbir garantisi yoktur; hatta SATILABİLİRLİĞİ veya ŞAHSİ KULLANIMINIZA UYGUNLUĞU için bile garanti verilmez.

İLGİLİ BELGELER

csplit komutu ile ilgili kapsamlı bir kılavuz Texinfo olarak mevcuttur. Şayet info ve csplit yazılımları düzgün bir şekilde sisteminizde mevcutsa, aşağıdaki komut ile bu kılavuzu görüntüleyebilirsiniz.

info coreutils csplit

ÇEVİREN

Yalçın KOLUKISA <yalcink01 (at) yahoo .com>, Mart 2004

Kasım 2006'da güncellenmiştir.

Kasım 2006 coreutils 6.5