Scroll to navigation

CSPLIT(1) Kullanıcı Komutları CSPLIT(1)

İSİM

csplit - bir dosyayı bağlamsal satırlara göre bölümlere ayırır

KULLANIM

[SEÇENEK]... DOSYA İFADE...

AÇIKLAMA

Bir DOSYAyı verilen İFADEye göre ’xx01’, ’xx02’, ’xxnn’ şeklinde parçalara ayırır ve her bir parçanın bayt sayısını standart çıktıya yazar.

DOSYA olarak - belirtilmişse standart girdi okunur.

Uzun seçenekler için zorunlu olan girdiler, kısa seçenekler için de zorunludur.

%02d yerine sprintf BİÇEMi kullanılır.

’xx’ yerine ÖNEK kullanılır.

Hata olması durumunda çıktı dosyaları silinmez.

2 basamak yerine belirilen sayıda basamak kullanılır.

Çıktı dosyalarının boyutları standart çıktıya basılmaz.

Boş çıktı dosyaları silinir.

Yardım iletisini görüntüler ve çıkar.

Sürüm bilgilerini görüntüler ve çıkar.

İFADE aşağıdakilerden biri olabilir:

Belirtilen satır numarası hariç yukarısını kopyalar.

/DÜZİFD/[KONUM]
Eşleşen satır hariç yukarısını kopyalar.

%DÜZİFD%[ KONUM]
Eşleşen satırın sonrasına atlar.

{TAMSAYI}
Önceki İFADEyi belirtilen sayıda tekrarlar.

{*}
Önceki İFADEyi mümkün olduğunca tekrarlar.

KONUM ile satır numarası belirtilirken önüne ’+’ ya da ’-’ gelmelidir.

YAZAN

Stuart Kemp ve David MacKenzie tarafından yazılmıştır.

GERİBİLDİRİM

GNU coreutils sayfası: <http://www.gnu.org/software/coreutils/>

TELİF HAKKI

Telif hakkı © 2021 Free Software Foundation, Inc. Lisans GPLv3+: GNU GPL sürüm 3 veya üstü <http://gnu.org/licenses/gpl.html> Bu bir özgür yazılımdır: Yazılımı değiştirmek ve dağıtmakta özgürsünüz. Yasaların izin verdiği ölçüde HİÇBİR GARANTİ YOKTUR.

İLGİLİ BELGELER

GNU coreutils sayfasında: <http://www.gnu.org/software/coreutils/csplit>
Veya sisteminizde: info ’(coreutils) csplit invocation’

ÇEVİREN

© 2006 Yalçın Kolukısa
© 2022 Nilgün Belma Bugüner
Bu çeviri özgür yazılımdır: Yasaların izin verdiği ölçüde HİÇBİR GARANTİ YOKTUR.
Lütfen, çeviri ile ilgili bildirimde bulunmak veya çeviri yapmak için https://github.com/TLBP/manpages-tr/issues adresinde "New Issue" düğmesine tıklayıp yeni bir konu açınız ve isteğinizi belirtiniz.

Eylül 2021 GNU coreutils 9.0