Scroll to navigation

CSPLIT(1) Användarkommandon CSPLIT(1)

NAMN

csplit - split a file into sections determined by context lines

SYNOPSIS

csplit [FLAGGA]... FIL MÖNSTER...

BESKRIVNING

Skriv ut delar av FIL avdelade med MÖNSTER till filer ”xx00”, ”xx01”, …, och skriv ut byte-antal för varje del till standard ut.

Läs standard in om FIL är -

Obligatoriska argument till långa flaggor är obligatoriska även för de korta.

Använd sprintf-FORMAT i stället för %02d.
Använd PREFIX i stället för ”xx”.
Ta inte bort utfiler vid fel.
Utelämna rader som matchar MÖNSTER.
Använd angivet antal siffror istället för 2.
Skriv inte ut storleken på utmatningsfiler.
Ta bort tomma utmatningsfiler.
Visa denna hjälp och avsluta.
Visa versionsinformation och avsluta.

Varje MÖNSTER kan vara:

Kopiera till men ej inklusive angivet radnummer.
/MÖNSTER/[AVSTÅND]
Kopiera till men ej inklusive en rad som matchar.
%MÖNSTER%[AVSTÅND]
Hoppa över till men ej inklusive, en rad som matchar.
{HELTAL}
Upprepa föregående mönster HELTAL gånger.
{*}
Upprepa föregående mönster så många gånger som möjligt.

Ett radAVSTÅND är ett obligatoriskt ”+” eller ”-” följt av ett positivt heltal.

UPPHOVSMAN

Skrivet av Stuart Kemp och David MacKenzie.

RAPPORTERA FEL

GNU coreutils hjälp på nätet: <https://www.gnu.org/software/coreutils/>
Rapportera anmärkningar på översättningen till <tp-sv@listor.tp-sv.se>.

COPYRIGHT

Copyright © 2020 Free Software Foundation, Inc. Licens GPLv3+: GNU GPL version 3 eller senare <https://gnu.org/licenses/gpl.html>.
Detta är fri programvara: du får fritt ändra och vidaredistribuera den. Det finns INGEN GARANTI, så långt lagen tillåter.

SE OCKSÅ

Fullständig dokumentation <https://www.gnu.org/software/coreutils/csplit>
eller tillgängligt lokalt via: info '(coreutils) csplit invocation'

ÖVERSÄTTNING

Den svenska översättningen av denna manualsida skapades av

Denna översättning är fri dokumentation; läs GNU General Public License Version 3 eller senare för upphovsrättsvillkor. Vi tar INGET ANSVAR.

Om du hittar fel i översättningen av denna manualsida, skicka ett mail till TODO.

oktober 2021 GNU coreutils 8.32