Scroll to navigation

TEE(1) Användarkommandon TEE(1)

NAMN

tee - read from standard input and write to standard output and files

SYNOPSIS

tee [FLAGGA]... [FIL]...

BESKRIVNING

Kopiera standard in till varje FIL, och även till standard ut.

Lägg till till angivna FILer, skriv inte över.
Ignorera avbrottssignaler.
Diagnostisera fel vid skrivning till annat än rör.
Ange beteende vid skrivfel. Se SÄTT nedan.
Visa denna hjälp och avsluta.
Visa versionsinformation och avsluta.

SÄTT avgör beteendet med skrivfel i utmatningarna:

'warn'
diagnostisera fel vid skrivning till godtycklig utmatning
'warn-nopipe'
diagnostisera fel vid skrivning till utmatning som inte är rör
'exit'
avsluta vid fel vid skrivning till godtycklig utmatning
'exit-nopipe'
avsluta vid fel vid skrivning till utmatning som inte är rör

StandardSÄTT med flaggan -p är ”warn-nopipe”. Standardbeteendet när --output-error inte anges är att avsluta omedelbart vid fel vid skrivning till ett rör, och diagnostisera fel vid skrivning till annat än rör.

UPPHOVSMAN

Skrivet av Mike Parker, Richard M. Stallman och David MacKenzie.

RAPPORTERA FEL

GNU coreutils hjälp på nätet: <https://www.gnu.org/software/coreutils/>
Rapportera anmärkningar på översättningen till <tp-sv@listor.tp-sv.se>.

COPYRIGHT

Copyright © 2020 Free Software Foundation, Inc. Licens GPLv3+: GNU GPL version 3 eller senare <https://gnu.org/licenses/gpl.html>.
Detta är fri programvara: du får fritt ändra och vidaredistribuera den. Det finns INGEN GARANTI, så långt lagen tillåter.

SE OCKSÅ

Fullständig dokumentation <https://www.gnu.org/software/coreutils/tee>
eller tillgängligt lokalt via: info '(coreutils) tee invocation'

ÖVERSÄTTNING

Den svenska översättningen av denna manualsida skapades av

Denna översättning är fri dokumentation; läs GNU General Public License Version 3 eller senare för upphovsrättsvillkor. Vi tar INGET ANSVAR.

Om du hittar fel i översättningen av denna manualsida, skicka ett mail till TODO.

oktober 2021 GNU coreutils 8.32