Scroll to navigation

TEE(1) Opdrachten voor gebruikers TEE(1)

NAAM

tee - read from standard input and write to standard output and files

SAMENVATTING

tee [OPTIE]... [BESTAND]...

BESCHRIJVING

Kopieert standaardinvoer naar elk gegeven BESTAND, én naar standaarduitvoer.
-a, --append
aan BESTAND(en) toevoegen, niet overschrijven
-i, --ignore-interrupts
interruptsignalen negeren
-p
schrijffouten naar niet-pijpen diagnosticeren
--output-error[=MODUS]
gedrag bij schrijffout instellen; zie hieronder
--help
een hulptekst tonen en stoppen
--version
programmaversie tonen en stoppen

MODUS bepaalt het gedrag bij schrijffouten:

'warn'
fouten melden bij schrijven naar elk soort uitvoer
'warn-nopipe'
fouten alleen melden bij schrijven naar een niet-pijp
'exit'
proces beëindigen bij schrijffout naar elk soort uitvoer
'exit-nopipe'
proces alleen beëindigen bij schrijffout naar een niet-pijp

De standaardmodus voor optie -p is 'warn-nopipe'. Het standaardgedrag wanneer optie --output-error niet gegeven is, is om het proces meteen te beëindigen bij schrijffouten naar een pijp, en om fouten te melden bij het schrijven naar alles wat geen pijp is.

AUTEUR

Geschreven door Mike Parker, Richard M. Stallman en David MacKenzie.

FOUTRAPPORTEN

Online hulp bij GNU coreutils: <https://www.gnu.org/software/coreutils/>
Meld alle vertaalfouten op <https://translationproject.org/team/nl>

COPYRIGHT

Copyright © 2020 Free Software Foundation, Inc. License GPLv3+: GNU GPL versie 3 of later <https://gnu.org/licenses/gpl.html>.
Dit is vrije software: u mag het vrijelijk wijzigen en verder verspreiden. Deze software kent GEEN GARANTIE, voor zover de wet dit toestaat.

ZIE OOK

Volledige documentatie op: <https://www.gnu.org/software/coreutils/tee>
of lokaal via: info '(coreutils) tee invocation'

VERTALING

De Nederlandse vertaling van deze handleiding is geschreven door Mario Blättermann <mario.blaettermann@gmail.com>

Deze vertaling is vrije documentatie; lees de GNU General Public License Version 3 of later over de Copyright-voorwaarden. Er is geen AANSPRAKELIJKHEID.

Indien U fouten in de vertaling van deze handleiding zou vinden, stuur een e-mail naar <debian-l10n-dutch@lists.debian.org>.

June 2020 GNU coreutils 8.32