Scroll to navigation

TEE(1) Brukerkommandoer TEE(1)

NAVN

tee - read from standard input and write to standard output and files

OVERSIKT

tee [VALG]... [FIL]...

BESKRIVELSE

Kopier standard inndata til hver FIL, og til standardutdata.

Legg til data i valgt(e) FIL(er), ikke overskriv noe.
Ignorer forstyrrelsessignal.
Diagnotiser feil ved skriving til annet enn datarør.
Velg oppførsel ved skrivefeil. Se MODUS nedenfor.
Vis denne hjelpeteksten og avslutt.
Vis versjonsinformasjon og avslutt.

MODUS bestemmer hvordan utdata-skrivefeil skal håndteres.

'warn'
diagnotiser skrivefeil for alle typer utdata
'warn-nopipe'
diagnotiser skrivefeil for utdata som ikke er datarør
'exit'
avslutt ved skrivefeil for alle typer utdata
'exit-nopipe'
avslutt ved skrivefeil for utdata som ikke er datarør

StandardMODUS for valget -p er «warn-nopipe». Standardhandling når --output-error ikke er valgt er å avslutte umiddelbart ved skrivefeil for datarør, og diagnostikk av skrivefeil for alle andre typer utdata.

OPPHAVSMANN

Skrevet av Mike Parker, Richard M. Stallman og David MacKenzie.

RAPPORTERING AV FEIL

Få hjelp til bruk av GNU coreutils på nett: <https://www.gnu.org/software/coreutils/>
Rapporter oversettelsesfeil til <https://translationproject.org/team/nb.html>

OPPHAVSRETT

Copyright © 2020 Free Software Foundation, Inc. Lisens GPLv3+: GNU GPL versjon 3 eller senere <https://gnu.org/licenses/gpl.html>.
Dette er fri programvare. Du kan endre og dele den videre. Det stilles INGEN GARANTI, i den grad dette tillates av gjeldende lovverk.

SE OGSÅ

Fullstendig dokumentasjon: <https://www.gnu.org/software/coreutils/tee>
eller lokalt: info '(coreutils) tee invocation'

OVERSETTELSE

Den norske oversettelsen av denne manualsiden er laget av

Denne oversettelsen er gratis dokumentasjon; se GNU General Public License versjon 3 eller senere for opphavsrettsvilkår. Vi påtar oss INGEN ANSVAR.

Hvis du finner feil i oversettelsen av denne håndboksiden, vennligst send en e-post til <TODO>.

Oktober 2021 GNU coreutils 8.32