Scroll to navigation

ZFORCE(1) General Commands Manual ZFORCE(1)

NAZWA

zforce - przywraca rozszerzenie ".gz" plikom skompresowanym przez gzip

SKŁADNIA

zforce [ nazwa ... ]

OPIS

The zforce command forces a .gz extension on all gzip files so that gzip will not compress them twice. This can be useful for files with names truncated after a file transfer. On systems with a 14 char limitation on file names, the original name is truncated to make room for the .gz suffix. For example, 12345678901234 is renamed to 12345678901.gz. A file name such as foo.tgz is left intact.

ZOBACZ TAKŻE

gzip(1), znew(1), zmore(1), zgrep(1), zdiff(1), gzexe(1)

TŁUMACZENIE

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika są: Łukasz Kowalczyk <lukow@tempac.okwf.fuw.edu.pl> i Robert Luberda <robert@debian.org>

Niniejsze tłumaczenie jest wolną dokumentacją. Bliższe informacje o warunkach licencji można uzyskać zapoznając się z GNU General Public License w wersji 3 lub nowszej. Nie przyjmuje się ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI.

Błędy w tłumaczeniu strony podręcznika prosimy zgłaszać na adres listy dyskusyjnej manpages-pl-list@lists.sourceforge.net.