Scroll to navigation

ZFORCE(1) General Commands Manual ZFORCE(1)

NAZWA

zforce - przywraca rozszerzenie ".gz" plikom skompresowanym przez gzip

SKŁADNIA

zforce [ nazwa ... ]

OPIS

Polecenie zforce dodaje rozszerzenie .gz do wszystkich plików skompresowanych przez program gzip, aby gzip nie kompresował ich ponownie. Jest to użyteczne w wypadku plików, których nazwy zostały obcięte po transferze tychże plików do innego systemu. W systemach z ograniczeniem długości nazwy pliku do 14 znaków obcinana jest bazowa część nazwy tak, aby zmieściło się rozszerzenie .gz. Na przykład, nazwa 12345678901234 jest zmieniana na 12345678901.gz. Nazwy takie, jak foo.tgz są pozostawiane bez zmian.

ZOBACZ TAKŻE

gzip(1), znew(1), zmore(1), zgrep(1), zdiff(1), gzexe(1)

TŁUMACZENIE

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika są: Łukasz Kowalczyk <lukow@tempac.okwf.fuw.edu.pl>, Robert Luberda <robert@debian.org> i Michał Kułach <michal.kulach@gmail.com>

Niniejsze tłumaczenie jest wolną dokumentacją. Bliższe informacje o warunkach licencji można uzyskać zapoznając się z GNU General Public License w wersji 3 lub nowszej. Nie przyjmuje się ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI.

Błędy w tłumaczeniu strony podręcznika prosimy zgłaszać na adres listy dyskusyjnej manpages-pl-list@lists.sourceforge.net.