Scroll to navigation

acct(2) System Calls Manual acct(2)

NAZWA

acct - włączenie/wyłączenie ewidencjonowania procesów

BIBLIOTEKA

Standardowa biblioteka C (libc, -lc)

SKŁADNIA

#include <unistd.h>
int acct(const char *_Nullable filename);

Wymagane ustawienia makr biblioteki glibc (patrz feature_test_macros(7)):

acct():


Od glibc 2.21:
_DEFAULT_SOURCE
W glibc 2.19 i 2.20:
_DEFAULT_SOURCE || (_XOPEN_SOURCE && _XOPEN_SOURCE < 500)
Do glibc 2.19 włącznie:
_BSD_SOURCE || (_XOPEN_SOURCE && _XOPEN_SOURCE < 500)

OPIS

The acct() system call enables or disables process accounting. If called with the name of an existing file as its argument, accounting is turned on, and records for each terminating process are appended to filename as it terminates. An argument of NULL causes accounting to be turned off.

WARTOŚĆ ZWRACANA

On success, zero is returned. On error, -1 is returned, and errno is set to indicate the error.

BŁĘDY

Write permission is denied for the specified file, or search permission is denied for one of the directories in the path prefix of filename (see also path_resolution(7)), or filename is not a regular file.
filename wskazuje poza dostępną dla użytkownika przestrzeń adresową.
Błąd zapisu do pliku filename.
filename jest katalogiem.
Podczas rozwiązywania filename napotkano zbyt wiele dowiązań symbolicznych.
Nazwa filename jest za długa.
Zostało osiągnięte systemowe ograniczenie na całkowitą liczbę otwartych plików.
The specified file does not exist.
Brak pamięci.
Rozlicznie procesów nie zostało włączone w czasie kompilacji jądra systemu. Odpowiednim parametrem jądra ustawiającym tę opcję jest CONFIG_BSD_PROCESS_ACCT.
Składnik filename, który powinien być katalogiem, w rzeczywistości nim nie jest.
The calling process has insufficient privilege to enable process accounting. On Linux, the CAP_SYS_PACCT capability is required.
filename refers to a file on a read-only filesystem.
Brak wolnych struktur plikowych w jądrze lub brak pamięci.

STANDARDY

SVr4, 4.3BSD (ale nie POSIX).

UWAGI

No accounting is produced for programs running when a system crash occurs. In particular, nonterminating processes are never accounted for.

The structure of the records written to the accounting file is described in acct(5).

ZOBACZ TAKŻE

acct(5)

TŁUMACZENIE

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika są: Andrzej Krzysztofowicz <ankry@green.mf.pg.gda.pl>

Niniejsze tłumaczenie jest wolną dokumentacją. Bliższe informacje o warunkach licencji można uzyskać zapoznając się z GNU General Public License w wersji 3 lub nowszej. Nie przyjmuje się ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI.

Błędy w tłumaczeniu strony podręcznika prosimy zgłaszać na adres listy dyskusyjnej manpages-pl-list@lists.sourceforge.net.

3 grudnia 2022 r. Linux man-pages 6.03