Scroll to navigation

ACCT(5) Podręcznik programisty Linuksa ACCT(5)

NAZWA

acct - plik ewidencji procesu

SKŁADNIA

#include <sys/acct.h>

OPIS

Jeśli jądro zostało zbudowane z włączoną opcją ewidencjonowania procesów (CONFIG_BSD_PROCESS_ACCT), to wywołanie funkcji systemowej acct(2) włącza to ewidencjonowanie, na przykład:


acct("/var/log/pacct");

Kiedy ewidencjonowanie procesów jest włączone, jądro zapisuje rekord do pliku ewidencji dla każdego zakończonego procesu w systemie. Rekord ten zawiera informacje o zakończonym procesie i jest zdefiniowany <sys/acct.h> następująco:


#define ACCT_COMM 16
typedef u_int16_t comp_t;
struct acct {

char ac_flag; /* Znaczniki ewidencjonowania */
u_int16_t ac_uid; /* ID użytkownika */
u_int16_t ac_gid; /* ID grupy */
u_int16_t ac_tty; /* Terminal sterujący */
u_int32_t ac_btime; /* Czas utworzenia procesu
(w sekundach od początku epoki) */
comp_t ac_utime; /* Czas CPU użytkownika*/
comp_t ac_stime; /* Czas CPU systemu */
comp_t ac_etime; /* Czas działania procesu */
comp_t ac_mem; /* Średnie użycie pamięci (kB) */
comp_t ac_io; /* Przesłane znaki (nieużywane) */
comp_t ac_rw; /* Bloki odczytane lub zapisane (nieużywane) */
comp_t ac_minflt; /* Mniejsze błędy stron */
comp_t ac_majflt; /* Większe błędy stron */
comp_t ac_swaps; /* Liczba wymian (nieużywane) */
u_int32_t ac_exitcode; /* Status zakończenia procesu
(patrz wait(2)) */
char ac_comm[ACCT_COMM+1];
/* Nazwa polecenia (zakończona znakiem null
nazwa bazowa ostatnio wykonywanego polecenia) */
char ac_pad[X]; /* bajty wyrównania */ }; enum { /* Bity, które mogą być ustawione w polu ac_flag */
AFORK = 0x01, /* Wykonał fork, ale nie exec */
ASU = 0x02, /* Używał przywilejów administratora */
ACORE = 0x08, /* Wykonał zrzut pamięci (core) */
AXSIG = 0x10 /* Został zabity sygnałem */ };

Typ danych comp_t jest wartością zmiennoprzecinkową składającą się z 3-bitowego wykładnika o podstawie 8 oraz 13-bitowej mantysy. Wartość c tego typu można skonwertować do typu long integer w następujący sposób:


v = (c & 0x1fff) << (((c >> 13) & 0x7) * 3);

Pola ac_utime, ac_stime oraz ac_etime odmierzają czas w "tyknięciach zegara"; aby skonwertować go na sekundy, należy podzielić te wartości przez sysconf(_SC_CLK_TCK).

Wersja 3 formatu pliku ewidencji

Od wersji jądra 2.6.8 może być tworzona alternatywna wersja pliku ewidencji, jeżeli podczas budowania jądra ustawiono opcję CONFIG_BSD_PROCESS_ACCT_V3. Jeśli ta opcja jest ustawiona, to plik ewidencji zawiera dodatkowe pola, a szerokość pól c_uid i ac_gid jest zwiększona z 16 do 32 bitów (dostosowując do zwiększonego rozmiaru identyfikatorów użytkowników i grup w Linuksie 2.4 i późniejszych). Rekordy są zdefiniowane następująco:


struct acct_v3 {

char ac_flag; /* Znaczniki */
char ac_version; /* Zawsze ustawione na ACCT_VERSION (3) */
u_int16_t ac_tty; /* Terminal sterujący */
u_int32_t ac_exitcode; /* Stan zakończenia procesu */
u_int32_t ac_uid; /* Rzeczywiste ID użytkownika */
u_int32_t ac_gid; /* Rzeczywiste ID grupy */
u_int32_t ac_pid; /* ID procesu */
u_int32_t ac_ppid; /* ID procesu rodzica */
u_int32_t ac_btime; /* Czas utworzenia procesu */
float ac_etime; /* Czas działania procesu */
comp_t ac_utime; /* Czas CPU użytkownika */
comp_t ac_stime; /* Czas CPU systemu */
comp_t ac_mem; /* Średnie zużycie pamięci (kB) */
comp_t ac_io; /* Transferowane znaki(nieużywane) */
comp_t ac_rw; /* Bloki przeczytane lub zapisane
(nieużywane) */
comp_t ac_minflt; /* Mniejsze błędy stron */
comp_t ac_majflt; /* Większe błędy stron */
comp_t ac_swaps; /* Liczba wymian (nieużywane) */
char ac_comm[ACCT_COMM]; /* Nazwa polecenia */ };

WERSJE

Struktura acct_v3 jest definiowana w glibc począwszy od wersji 2.6.

ZGODNE Z

Ewidencjonowanie procesów ma swój początek w systemach BSD. Chociaż jest obsługiwane przez większość systemów, to nie jest ustandaryzowane, więc szczegóły implementacji mogą się różnić między systemami.

UWAGI

Rekordy pliku ewidencji są posortowane po czasie zakończenia procesu.

W jądrach aż do wersji 2.6.9 włącznie oddzielny rekord ewidencji jest zapisywany dla każdego wątku tworzonego przez bibliotekę NPTL. Od wersji 2.6.10 Linuksa pojedynczy rekord jest zapisywany dla całego procesu po zakończeniu ostatniego jego wątku.

The /proc/sys/kernel/acct file, described in proc(5), defines settings that control the behavior of process accounting when disk space runs low.

ZOBACZ TAKŻE

lastcomm(1), acct(2), accton(8), sa(8)

O STRONIE

Angielska wersja tej strony pochodzi z wydania 5.13 projektu Linux man-pages. Opis projektu, informacje dotyczące zgłaszania błędów oraz najnowszą wersję oryginału można znaleźć pod adresem https://www.kernel.org/doc/man-pages/.

TŁUMACZENIE

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika są: Andrzej Krzysztofowicz <ankry@green.mf.pg.gda.pl>, Robert Luberda <robert@debian.org> i Michał Kułach <michal.kulach@gmail.com>

Niniejsze tłumaczenie jest wolną dokumentacją. Bliższe informacje o warunkach licencji można uzyskać zapoznając się z GNU General Public License w wersji 3 lub nowszej. Nie przyjmuje się ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI.

Błędy w tłumaczeniu strony podręcznika prosimy zgłaszać na adres listy dyskusyjnej manpages-pl-list@lists.sourceforge.net.

22 marca 2021 r. Linux