Scroll to navigation

TIMEOUT(1) Brugerkommandoer TIMEOUT(1)

NAVN

timeout - afvikl en kommando med en tidsbegrænsning

SYNOPSIS

timeout [FLAG] VARIGHED KOMMANDO [ARG]...
timeout [FLAG]

BESKRIVELSE

Start KOMMANDO, og dræb den hvis den stadig kører efter VARIGHED.

Obligatoriske argumenter til lange flag er også obligatoriske for de korte.

--preserve-status

afslut med samme status som KOMMANDO, selv ved tidsudløb
for kommandoen

--foreground

Når der ikke køres timeout direkte fra en skalprompt, så
tillad KOMMANDO at læse fra TTY'en og modtage TTY-signaler. I denne tilstand vil underprocesser af KOMMANDO ikke udløbe

-k, --kill-after=VARIGHED

send også et KILL-signal hvis KOMMANDO stadig kører så
længe efter udsendelsen af det oprindelige signal

-s, --signal=SIGNAL

angiv signalet, der skal sendes ved tidsudløb.
SIGNAL kan være et navn såsom "HUP" eller et tal. Se "kill -l" for en liste af signaler
send diagnostik for signal udsendt ved tidsudløb til stderr
vis denne hjælpetekst og afslut
vis versionsinformation og afslut

VARIGHED er et flydende kommatal, eventuelt med et suffiks: "s" for sekunder (standard), "m" for minutter, "h" for timer og "d" for dage. En varighed på 0 deaktiverer tidsgrænsen.

Hvis kommandoen overskrider tidsgrænsen, og --preserve-status ikke er givet, så afslut med kode 124. Afslut ellers med KOMMANDOs afslutningskode. Hvis intet signal angives, vil TERM-signalet blive sendt når tidsgrænsen nås. TERM-signalet vil dræbe processer, somikke blokerer eller fanger dette signal. Det kan være nødvendigt at bruge KILL (9)-signalet, eftersom dette signal ikke kan fanges. Hvis KILL (9)-signalet sendes, vil afslutningskoden være 128+9 frem for 124.

FEJL

Nogle platforme understøtter i øjeblikket ikke tidsudløb udover året 2038.

FORFATTER

Skrevet af Padraig Brady.

FEJLRAPPORTER

Hjælp til GNU coreutils på nettet:: <https://www.gnu.org/software/coreutils/>
Rapporter oversættelsesfejl til <https://translationproject.org/team/da.html>

OPHAVSRET

Ophavsret © 2020 Free Software Foundation, Inc. Licens GPLv3+: GNU GPL version 3 eller nyere <https://gnu.org/licenses/gpl.html>.
Dette er et frit program: du kan frit ændre og videredistribuere det. Der gives INGEN GARANTI, i den grad som loven tillader dette.

SE OGSÅ

kill(1)

Fuld dokumentation <https://www.gnu.org/software/coreutils/timeout>
eller lokalt tilgængelig via: info '(coreutils) timeout invocation'

OVERSÆTTELSE

Oversættere af denne manual til dansk Joe Hansen <joedalton2@yahoo.dk>

Denne oversættelse er gratis dokumentation; læs GNU General Public License version 3 eller nyere for ophavsretbetingelser. Der er INGEN ANSVAR.

Hvis du støder på fejl i oversættelsen af ​​denne vejledning, skal du sende en besked til debian-l10n-danish@lists.debian.org.

oktober 2021 GNU coreutils 8.32