Scroll to navigation

TIMEOUT(1) Brukerkommandoer TIMEOUT(1)

NAVN

timeout - run a command with a time limit

OVERSIKT

timeout [VALG] VARIGHET KOMMANDO [ARG]...
timeout [VALG]

BESKRIVELSE

Start en KOMMANDO, og drep den hvis den fremdeles kjører etter valgt VARIGHET.

Argumenter som er obligatoriske for lange valg, er også obligatoriske for korte valg.

--preserve-status

Avslutt med samme status som KOMMANDO, selv om
kommandoen evt. overskrider VARIGHET.

--foreground

Når timeout ikke kjøres direkte fra et kommandoskall, kan
KOMMANDO lese og skrive TTY-signaler. I denne modusen går ikke underprosesser av KOMMANDO ut på tid.

-k, --kill-after=VARIGHET

Ssend et KILL-signal hvis KOMMANDOen fremdeles
kjører i valgt tid etter at det opprinnelige signalet ble sendt.

-s, --signal=SIGNAL

Velg hvilket signal som skal sendes når tiden har gått ut.
SIGNAL kan være et navn, som «HUP», eller et tall. Bruk kommandoen «kill -l» for å vise en liste over mulige signaler.
Sender signal(er) ved tidsavbrudd til standardfeil.
Vis denne hjelpeteksten og avslutt.
Vis versjonsinformasjon og avslutt.

VARIGHET velges i form av et desimaltall, og kan brukes med eller uten følgende suffikser: «s» for sekunder (forvalgt), «m» for minutter, «h» for timer eller «d» for dager. Bruk 0 for å slå av tidsavbrudd.

Hvis kommandoen går ut på tid, og --preserve-status ikke er valgt, avsluttes aktuell kommando med status 124. Ellers avsluttes programmet ihht. KOMMANDO. Hvis intet signal er valgt, sendes TERM-signalet når tiden har gått ut. TERM-signalet dreper alle prosesser som ikke blokkerer ellerfanger signalet. Det kan bli nødvendig å bruke KILL (9)-signalet, som ikke kan fanges. I så fall blir avsluttende status 128+9, i stedet for 124.

BUGS

Some platforms don't currently support timeouts beyond the year 2038.

OPPHAVSMANN

Skrevet av Padraig Brady.

RAPPORTERING AV FEIL

Få hjelp til bruk av GNU coreutils på nett: <https://www.gnu.org/software/coreutils/>
Rapporter oversettelsesfeil til <https://translationproject.org/team/nb.html>

OPPHAVSRETT

Copyright © 2020 Free Software Foundation, Inc. Lisens GPLv3+: GNU GPL versjon 3 eller senere <https://gnu.org/licenses/gpl.html>.
Dette er fri programvare. Du kan endre og dele den videre. Det stilles INGEN GARANTI, i den grad dette tillates av gjeldende lovverk.

SE OGSÅ

kill(1)

Fullstendig dokumentasjon: <https://www.gnu.org/software/coreutils/timeout>
eller lokalt: info '(coreutils) timeout invocation'

OVERSETTELSE

Den norske oversettelsen av denne manualsiden er laget av

Denne oversettelsen er gratis dokumentasjon; se GNU General Public License versjon 3 eller senere for opphavsrettsvilkår. Vi påtar oss INGEN ANSVAR.

Hvis du finner feil i oversettelsen av denne håndboksiden, vennligst send en e-post til <TODO>.

Oktober 2021 GNU coreutils 8.32