Scroll to navigation

TIMEOUT(1) Användarkommandon TIMEOUT(1)

NAMN

timeout - run a command with a time limit

SYNOPSIS

timeout [FLAGGA] LÖPTID KOMMANDO [ARG]...
timeout [FLAGGA]

BESKRIVNING

Starta KOMMANDO, och döda det om det fortfarande kör efter LÖPTID.

Obligatoriska argument till långa flaggor är obligatoriska även för de korta.

--preserve-status

Avsluta med samma status som KOMMANDO, även när tiden för
kommandot löper ut.

--foreground

När timeout inte körs direkt från en skalprompt,
låt KOMMANDO läsa från TTY:n och ta emot TTY-signaler; i detta läge kommer tiden för barn till KOMMANDO inte gå ut.

-k, --kill-after=LÖPTID

Skicka även en KILL-signal om KOMMANDO fortfarande kör så
här länge efter att den ursprungliga signalen skickades.

-s, --signal=SIGNAL

Ange signalen som skall skickas när tiden går ut;
SIGNAL kan vara ett namn som ”HUP” eller ett nummer; se kill -l för en lista över signaler.
Diagnostisera till standard fel signaler som skickas när tiden går ut.
Visa denna hjälp och avsluta.
Visa versionsinformation och avsluta.

LÖPTID är ett flyttal eventuellt följt av ett suffix: ”s” för sekunder (standard), ”m” för minuter, ”h” för timmar eller ”d” för dagar. En löptid på 0 avaktiverar den tillhörande tidsgränsen.

Om kommandot går över tiden, och --preserve-status inte är satt, avsluta då med status 124. Avsluta annars med slutstatusen från KOMMANDO. Om ingen signal anges, skicka signalen TERM när tiden går ut. Signalen TERM dödar en process som inte blockerar eller fångar den signalen. Det kan vara nödvändigt att använda signalen KILL (9) eftersom den signalen inte kan fångas, i vilket fall slutstatusen är 128+9 istället för 124.

BUGS

Some platforms don't currently support timeouts beyond the year 2038.

UPPHOVSMAN

Skrivet av Padraig Brady.

RAPPORTERA FEL

GNU coreutils hjälp på nätet: <https://www.gnu.org/software/coreutils/>
Rapportera anmärkningar på översättningen till <tp-sv@listor.tp-sv.se>.

COPYRIGHT

Copyright © 2020 Free Software Foundation, Inc. Licens GPLv3+: GNU GPL version 3 eller senare <https://gnu.org/licenses/gpl.html>.
Detta är fri programvara: du får fritt ändra och vidaredistribuera den. Det finns INGEN GARANTI, så långt lagen tillåter.

SE OCKSÅ

kill(1)

Fullständig dokumentation <https://www.gnu.org/software/coreutils/timeout>
eller tillgängligt lokalt via: info '(coreutils) timeout invocation'

ÖVERSÄTTNING

Den svenska översättningen av denna manualsida skapades av

Denna översättning är fri dokumentation; läs GNU General Public License Version 3 eller senare för upphovsrättsvillkor. Vi tar INGET ANSVAR.

Om du hittar fel i översättningen av denna manualsida, skicka ett mail till TODO.

oktober 2021 GNU coreutils 8.32