Scroll to navigation

DATE(1) Příručka uživatele DATE(1)

JMÉNO

date - vypíše nebo nastaví systémové datum a čas

POUŽITÍ

date [VOLBA]... [+FORMÁT]
date [-u|--utc|--universal] [MMDDhhmm[[CC]YY][.ss]]

POPIS

Display the current time in the given FORMAT, or set the system date.

Argumenty povinné pro dlouhé volby jsou pro krátké volby také povinné.

display time described by STRING, not 'now'
annotate the parsed date, and warn about questionable usage to stderr
jako --date; pro každou řádku v souboru DATEFILE
output date/time in ISO 8601 format. FMT='date' for date only (the default), 'hours', 'minutes', 'seconds', or 'ns' for date and time to the indicated precision. Example: 2006-08-14T02:34:56-06:00
vypíše datum a čas ve formátu RFC 5322. Příklad: Mon, 14 Aug 2006 02:34:56 -0600
output date/time in RFC 3339 format. FMT='date', 'seconds', or 'ns' for date and time to the indicated precision. Example: 2006-08-14 02:34:56-06:00
zobrazí čas poslední změny SOUBORu
nastaví čas určený ŘETĚZCEM
vypíše nebo nastaví světový čas (UTC)
vypíše návod k použití na standardní výstup a bezchybně skončí
Vypíše informaci o verzi programu a skončí

FORMÁT ovlivňuje výpis. Direktivy jsou:

%%
znak %
%a
zkratka dne v týdnu podle locale (např. Ne)
%A
plné jméno dne v týdnu podle locale proměnné délky (např. Neděle)
%b
zkratka měsíce podle locale (např. Pro)
%B
plné jméno měsíce podle locale (např. leden)
%c
datum a čas podle locale (např. Čt 3. březen 2005, 23:05:25 CET)
%C
století; stejné jako %Y, jen jsou vypuštěny poslední dvě číslice (např. 20)
%d
den v měsíci (např. 01)
%D
datum; stejné jako %m/%d/%y
%e
den v měsíci, doplněn mezerami; stejné jako %_d
%F
full date; like %+4Y-%m-%d
%g
last two digits of year of ISO week number (see %G)
%G
year of ISO week number (see %V); normally useful only with %V
%h
stejné jako %b
%H
hodina (00..23)
%I
hodina (01..12)
%j
den v roce (001..366)
%k
hour, space padded ( 0..23); same as %_H
%l
hour, space padded ( 1..12); same as %_I
%m
měsíc (01..12)
%M
minuta (00..59)
%n
znak newline (nový řádek)
%N
nanosekundy (000000000..999999999)
%p
označení dopoledne/odpoledne podle locale; prázdné, pokud není známo
%P
jako %p, ale malými písmeny
%q
quarter of year (1..4)
%r
čas ve dvanáctihodinovém cyklu podle locale (např. 11:11:04 PM)
%R
hodiny a minuty ve 24hodinovém cyklu; stejné jako %H:%M
%s
počet sekund od 1. ledna 1970 00:00:00 UTC
%S
sekundy (00..60)
%t
horizontální tabelátor
%T
čas; stejné jako %H:%M:%S
%u
den v týdnu (1..7); 1 je pondělí
%U
číslo týdne, s nedělí jako prvním dnem týdne (00..53)
%V
ISO číslo týdne, s pondělím jako prvním dnem týdne (01..53)
%w
den v týdnu (0..6); 0 je něděle
%W
číslo týdne, s pondělím jako prvním dnem týdne (00..53)
%x
reprezentace data podle locale (např. 12/31/99)
%X
reprezentace času podle locale (např. 23:13:48)
%y
poslední dvojčíslí roku (00..99)
%Y
rok
%z
+hhmm číselná časová zóna (např. -0400)
%:z
+hh:mm číselná časová zóna (např. -04:00)
%::z
+hh:mm:ss číselná časová zóna (např. -04:00:00)
%:::z
číselná časová zóna s : k určení potřebné přesnosti (např. -04, +05:30)
%Z
abecední zkratka časové zóny (např. EDT)

Příkaz date implicitně doplňuje číselná pole nulami. Znak '%' může být následován těmito nepovinnými vlajkami:

-
(pomlčka) nedoplňovat pole
_
(podtržítko) doplňovat pole mezerami
0
(nula) doplňovat pole nulami
+
pad with zeros, and put '+' before future years with >4 digits
^
použije velká písmena, je-li to možné
#
použije opačně velká písmena, je-li to možné

Po každé vlajce následuje nepovinné pole šířka, v desítkové soustavě; potom nepovinný modifikátor, který je buďto E pro použití alternativní reprezentace podle locale, je-li dostupná anebo O pro použití alternativních číselných symbolů podle locale, jsou-li dostupné.

PŘÍKLADY

Convert seconds since the epoch (1970-01-01 UTC) to a date

$ date --date='@2147483647'

Show the time on the west coast of the US (use tzselect(1) to find TZ)

$ TZ='America/Los_Angeles' date

Show the local time for 9AM next Friday on the west coast of the US

$ date --date='TZ="America/Los_Angeles" 09:00 next Fri'

ŘETĚZEC PRO DATUM

ŘETĚZEC v --date=ŘETĚZEC je lidmi čitelný řetězec s velmi volným formátem, jako např. "29 Feb 2004 16:21:42 -0800" nebo "2004-02-29 16:21:42" nebo dokonce "next Thursday". Řetězec může obsahovat položky označující datum, časovou zónu, relativní čas, relativní datum a čísla. Prázdný řetězec značí začátek dne. Formát je ve skutečnosti daleko komplexnější a je podrobně popsán v dokumentaci info.

AUTOR

Napsal David MacKenzie.

HLÁŠENÍ CHYB

On-line nápověda GNU coreutils: <https://www.gnu.org/software/coreutils/>
Chyby v překladu hlaste na <https://translationproject.org/team/cs.html> (česky)

COPYRIGHT

Copyright © 2020 Free Software Foundation, Inc. Licence GPLv3+: GNU GPLverze 3 nebo novější <https://gnu.org/licenses/gpl.html>.
Toto je volné programové vybavení: můžete jej měnit a šířit. Je zcela BEZ ZÁRUKY, v rozsahu povoleném zákonem.

DALŠÍ INFORMACE

Úplná dokumentace je na: <https://www.gnu.org/software/coreutils/date>
or available locally via: info '(coreutils) date invocation'

PŘEKLAD

Překlad této příručky do španělštiny vytvořili Petr Kolář <Petr.Kolar@vslib.cz> a Kamil Dudka <kdudka@redhat.com>

Tento překlad je bezplatná dokumentace; Přečtěte si GNU General Public License Version 3 nebo novější ohledně podmínek autorských práv. Neexistuje ŽÁDNÁ ODPOVĚDNOST.

Pokud narazíte na nějaké chyby v překladu této příručky, pošlete e-mail na adresu translation-team-cs@lists.sourceforge.net.

Září 2020 GNU coreutils 8.32