Scroll to navigation

DATE(1) Användarkommandon DATE(1)

NAMN

date - print or set the system date and time

SYNOPSIS

date [FLAGGA]... [+FORMAT]
date [-u|--utc|--universal] [MMDDhhmm[[ÅÅ]ÅÅ][.ss]]

BESKRIVNING

Visa aktuell tid med angivet FORMAT, eller ställ in systemtiden.

Obligatoriska argument till långa flaggor är obligatoriska även för de korta.

Visa tiden som beskrivs av STRÄNG, inte ”nu”.
Annotera det tolkade datumet, och varna för tveksam användning till standard fel.
Som --date; en gång för varje rad i DATUMFIL.
Skriv ut datum/tid i ISO 8601-format. FMT=”date” för endast datum (standard), ”hours”, ”minutes”, ”seconds”, eller ”ns” för datum och tid med den angivna precisionen. Exempel: 2006-08-14T02:34:56+01:00.
Skriv ut tid och datum enligt formatet RFC 5322. Exempel: Mon, 14 Aug 2006 10:34:56 +0200.
Skriv ut tid och datum enligt formatet RFC 3339. FMT=”date”, ”seconds” eller ”ns” för tid och datum med angiven precision. Exempel: 2006-08-14 10:34:56+02:00.
Visa den tidpunkt då FIL senast modifierades.
Sätt tiden som den beskrivs av STRÄNG.
Visa eller sätt koordinerad universell tid (UTC).
Visa denna hjälp och avsluta.
Visa versionsinformation och avsluta.

FORMAT styr utskriften. Tolkade sekvenser är:

%%
ett literalt %
%a
lokalens förkortade veckodagsnamn (t.ex. sön)
%A
lokalens fullständiga veckodagsnamn (t.ex. söndag)
%b
lokalens förkortade månadsnamn (t.ex. jan)
%B
lokalens fullständiga månadsnamn (t.ex. januari)
%c
lokalens dag och tid (t.ex. ons 5 okt 2005 22.02.05)
%C
århundrade, som %Y, fast utelämna de sista två siffrorna (t.ex. 20)
%d
dag i månad (t.ex., 01)
%D
datum, samma som %m/%d/%y
%e
dag i månad, blankutfyllt, samma som %_d
%F
fullständigt datum, samma som %+4Y-%m-%d
%g
de sista två siffrorna i året för ISO-veckonumret (se %G)
%G
året motsvarande ISO-veckonumret (se %V), normalt användbart endast med %V
%h
samma som %b
%H
timme (00..23)
%I
timme (01..12)
%j
dag på året (001-366)
%k
timme, blankutfyllt ( 0-23); samma som %_H
%l
timme, blankutfyllt ( 1-12); samma som %_I
%m
månad (01-12)
%M
minut (00..59)
%n
en ny rad
%N
nanosekunder (000000000..999999999)
%p
lokalens FM- eller EM-indikator (tom i många lokaler)
%P
lokalens fm- eller em-indikator (tom i många lokaler)
%q
kvartal av året (1..4)
%r
lokalens tid, 12-timmars (t.ex. 10:04:26)
%R
24-timmars timme och minut, samma som %H:%M
%s
sekunder sedan ”1970-01-01 00.00.00 UTC”
%S
sekunder (00..60)
%t
en tabulator
%T
tid, samma som %H:%M:%S
%u
dag i veckan (1-7), 1 är måndag
%U
veckonummer, med söndag som första dag i veckan (00-53)
%V
ISO-veckonummer, med måndag som första dag i veckan (01-53)
%w
veckodag (0-6); 0 är söndag
%W
veckonummer, med måndag som första dag i veckan (00-53)
%x
lokalens datumrepresentation (t.ex. 2005-10-06)
%X
lokalens tidrepresentation (t.ex 23.43.02)
%y
sista två siffrorna i årtalet (00-99)
%Y
år
%z
+hhmm numerisk tidszon (t.ex., -0400)
%:z
+hh:mm numerisk tidszon (t.ex., -04:00)
%::z
+hh:mm:ss numerisk tidszon (t.ex., -04:00:00)
%:::z
numerisk tidszon med : som behövs för precisionen (t.ex., -04, +05:30)
%Z
alfabetisk tidszonsförkortning (t.ex., CET)

Normalt fyller date ut numeriska fält med nollor. Följande frivilliga flaggor kan komma efter ”%”:

-
(bindestreck) fyll inte ut fältet
_
(understrykning) fyll ut med blanksteg
0
(noll) fyll ut med nollor
+
fyll ut med nollor, och skriv ut ”+” före framtida år med >4 siffror
^
använd versaler om möjligt
#
använd motsatt skiftläge om möjligt

Efter eventuella flaggor följer en valfri fältbredd, som ett decimalt tal, sedan en valfri modifierare, som är antingen E för att använda lokalens alternativa representationer om tillgängliga, eller O för att använda lokalens alternativa numeriska symboler om tillgängliga.

EXEMPEL

Konvertera sekunder sedan epoken (1970-01-01 UTC) till ett datum

$ date --date='@2147483647'

Visa tiden i Helsingfors i Finland (använd tzselect(1) för att hitta TZ)

$ TZ='Europe/Helsinki' date

Visa den lokala tiden för klockan 9 nästa fredag i Helsingfors i Finland

$ date --date='TZ="Europe/Helsinki" 09:00 next Fri'

DATE STRING

The --date=STRING is a mostly free format human readable date string such as "Sun, 29 Feb 2004 16:21:42 -0800" or "2004-02-29 16:21:42" or even "next Thursday". A date string may contain items indicating calendar date, time of day, time zone, day of week, relative time, relative date, and numbers. An empty string indicates the beginning of the day. The date string format is more complex than is easily documented here but is fully described in the info documentation.

UPPHOVSMAN

Skrivet av David MacKenzie.

RAPPORTERA FEL

GNU coreutils hjälp på nätet: <https://www.gnu.org/software/coreutils/>
Rapportera anmärkningar på översättningen till <tp-sv@listor.tp-sv.se>.

COPYRIGHT

Copyright © 2020 Free Software Foundation, Inc. Licens GPLv3+: GNU GPL version 3 eller senare <https://gnu.org/licenses/gpl.html>.
Detta är fri programvara: du får fritt ändra och vidaredistribuera den. Det finns INGEN GARANTI, så långt lagen tillåter.

SE OCKSÅ

Fullständig dokumentation <https://www.gnu.org/software/coreutils/date>
eller tillgängligt lokalt via: info '(coreutils) date invocation'

ÖVERSÄTTNING

Den svenska översättningen av denna manualsida skapades av

Denna översättning är fri dokumentation; läs GNU General Public License Version 3 eller senare för upphovsrättsvillkor. Vi tar INGET ANSVAR.

Om du hittar fel i översättningen av denna manualsida, skicka ett mail till TODO.

oktober 2021 GNU coreutils 8.32