Scroll to navigation

LRFVIEWER(1) calibre LRFVIEWER(1)

NAME

lrfviewer - lrfviewer

lrfviewer [options] book.lrf


Read the LRF e-book book.lrf

Alati kui edastad programmile lrfviewer tühikuid sisaldavaid argumente, ümbritse argumendid jutumärkidega. Näiteks: "/some path/with spaces"

[SUVANDID]

Keela poolitamine. Peaks teksti näitamist märkimisväärselt kiirendama.

näita seda veateadet ja välju

Profile the LRF renderer

Print more information about the rendering process

näita programmi versiooninumbrit ja välju

Turn on visual aids to debugging the rendering engine

By default the background is off white as I find this easier on the eyes. Use this option to make the background pure white.

AUTHOR

Kovid Goyal

COPYRIGHT

Kovid Goyal

August 12, 2022 6.3.0