Scroll to navigation

EBOOK-META(1) calibre EBOOK-META(1)

NAME

ebook-meta - ebook-meta

ebook-meta ebook_file [seçenekler]


Read/Write metadata from/to e-book files.

Supported formats for reading metadata: azw, azw1, azw3, azw4, cb7, cbc, cbr, cbz, chm, docx, epub, fb2, fbz, html, htmlz, imp, lit, lrf, lrx, mobi, odt, oebzip, opf, pdb, pdf, pml, pmlz, pobi, prc, rar, rb, rtf, snb, tpz, txt, txtz, updb, zip

Supported formats for writing metadata: azw, azw1, azw3, azw4, docx, epub, fb2, fbz, htmlz, lrf, mobi, odt, pdb, pdf, prc, rtf, tpz, txtz

Different file types support different kinds of metadata. If you try to set some metadata on a file type that does not support it, the metadata will be silently ignored.

Whenever you pass arguments to ebook-meta that have spaces in them, enclose the arguments in quotation marks. For example: "/some path/with spaces"

[SEÇENEKLER]

Yazarlar sıralanırken kullanılacak karakter dizisi. Belirtilmemişse ama yazar(lar) mevcutsa, otomatik olarak başlıktan çıkartılır.

Yazarları ayarla. Birden fazla yazar birbirinden & karakteri ile ayrılmalı. Yazar isimleri önce isim sonra soyad düzeninde olmalı

Kitap üreticisini ata.

Kitap kategorisini ayarla.

Ekitap açıklamasını ayarla.

Belirlenen dosyaya kapak ayarlar.

Yayın tarihini ayarla.

Read metadata from the specified OPF file and use it to set metadata in the e-book. Metadata specified on the command line will override metadata read from the OPF file

Get the cover from the e-book and save it at as the specified file.

bu yardım iletisini göster ve çık

Set the identifiers for the book, can be specified multiple times. For example: --identifier uri:https://acme.com --identifier isbn:12345 To remove an identifier, specify no value, --identifier isbn: Note that for EPUB files, an identifier marked as the package identifier cannot be removed.

Kitabın serideki indeksini ayarla.

Kitabın ISBN'ini ayarla.

Dili ayarla.

LRF dosyalarına (Kitap Kimliği) koy

Ekitap yayıncısını ayarla.

Derecelendirmesini ayarla. 1 ve 5 arasında bir sayı olmalı.

Ekitabın bağlı olduğu seriyi ayarla.

Kitap için etiketleri ayarla. Virgül ile ayrılmış liste olmalı.

Başlığı ayarla.

Sıralama için kullanılan başlığın sürümü. Belirtilmemişse ama başlık mevcutsa, otomatik olarak başlıktan çıkartılır.

OPF dosyasının ismini belirle. Bu metadata OPF dosyasına yazılacak.

programın sürüm numarasını göster ve çık

AUTHOR

Kovid Goyal

COPYRIGHT

Kovid Goyal

Ağustos 12, 2022 6.3.0