Scroll to navigation

WCSLEN(3) Podręcznik programisty Linuksa WCSLEN(3)

NAZWA

wcslen - określa długość łańcucha szerokich znaków

SKŁADNIA

#include <wchar.h>

size_t wcslen(const wchar_t *s);

OPIS

Funkcja wcslen() jest szerokoznakowym odpowiednikiem strlen(3). Określa długość łańcucha szerokich znaków,wskazywanego przez s, nie licząc kończącego szerokiego znaku null (L'\0').

WARTOŚĆ ZWRACANA

Funkcja wcslen() zwraca liczbę szerokich znaków w s.

ATRYBUTY

Informacje o pojęciach używanych w tym rozdziale można znaleźć w podręczniku attributes(7).
Interfejs Atrybut Wartość
wcslen() Bezpieczeństwo wątkowe MT-Safe

ZGODNE Z

POSIX.1-2001, POSIX.1-2008, C99.

ZOBACZ TAKŻE

strlen(3)

O STRONIE

Angielska wersja tej strony pochodzi z wydania 4.07 projektu Linux man-pages. Opis projektu, informacje dotyczące zgłaszania błędów oraz najnowszą wersję oryginału można znaleźć pod adresem https://www.kernel.org/doc/man-pages/.

TŁUMACZENIE

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika man są: Przemek Borys (PTM) <pborys@dione.ids.pl>, Robert Luberda <robert@debian.org> i Michał Kułach <michal.kulach@gmail.com>.

Polskie tłumaczenie jest częścią projektu manpages-pl; uwagi, pomoc, zgłaszanie błędów na stronie http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/. Jest zgodne z wersją 4.07 oryginału.

2015-08-08 GNU