Scroll to navigation

APT-MARK(8) APT APT-MARK(8)

NAME

apt-mark - toon verschillende instellingen van een pakket, stel ze in of maak ze ongedaan

SAMENVATTING

apt-mark {-f=filename | {auto | manual} pkg... | {showauto | showmanual} [pkg...] } | {-v | --version} | {-h | --help}

apt-mark {hold | unhold | install | remove | purge} pkg... | {showhold | showinstall | showremove | showpurge} [pkg...]

OMSCHRIJVING

apt-mark kan gebruikt worden als een geïntegreerd frontend waarmee verschillende instellingen van een pakket ingesteld kunnen worden, zoals een pakket als automatisch/handmatig geïnstalleerd markeren of wijzigingen aanbrengen aan dpkg-selecties zoals handhaven, installeren, verwijderen, wissen, welke bijvoorbeeld door apt-get dselect-upgrade en aptitude gerespecteerd worden.

AUTOMATISCH EN HANDMATIG GEÏNSTALLEERDE PAKKETTEN

Indien u vraagt dat een pakket geïnstalleerd wordt en er worden als gevolg daarvan andere pakketten geïnstalleerd om aan de vereisten te voldoen, dan worden die laatste pakketten gemarkeerd als automatisch geïnstalleerd, terwijl het pakket dat u expliciet installeerde als handmatig geïnstalleerd gemarkeerd wordt. Wanneer een automatisch geïnstalleerd pakket door geen enkel handmatig geïnstalleerd pakket meer vereist wordt, zal het als niet langer noodzakelijk beschouwd worden en bijvoorbeeld apt-get of aptitude zullen op zijn minst voorstellen om het te verwijderen.

auto

auto wordt gebruikt om een pakket als automatisch geïnstalleerd te markeren. Dit zal tot gevolg hebben dat dit pakket verwijderd wordt als er geen handmatig geïnstalleerde pakketten meer zijn die dat pakket nodig hebben.

manual

manual wordt gebruikt om een pakket als handmatig geïnstalleerd te markeren. Dit zal voorkomen dat het pakket automatisch wordt verwijderd als geen andere pakketten ervan afhankelijk zijn.

showauto

showauto wordt gebruikt om een lijst weer te geven van automatisch geïnstalleerde pakketten, waarbij elk pakket op een nieuwe regel staat. Als geen pakket opgegeven wordt, zullen alle automatisch geïnstalleerde pakketten weergegeven worden. Indien wel pakketten opgegeven worden, zullen enkel die pakketten weergegeven worden die automatisch geïnstalleerd werden.

showmanual

showmanual kan op dezelfde manier als showauto gebruikt worden, behalve dat in dit geval een lijst van manueel geïnstalleerde pakketten weergegeven zal worden.

Opties

-f=filename, --file=filename
De status van een pakket lezen van/schrijven naar het bestand waarvan de naam opgegeven werd met de parameter filename en geen gebruik maken van de standaardlocatie die extended_status is in de map die vermeld wordt in het configuratie-item: Dir::State.

VOORKOMEN DAT EEN PAKKET GEWIJZIGD WORDT

hold
hold wordt gebruikt om een pakket als te handhaven te markeren. Dit zal voorkomen dat het pakket automatisch geïnstalleerd, opgewaardeerd of verwijderd wordt.

unhold

unhold wordt gebruikt om een eerder ingestelde status tegengehouden ongedaan te maken, zodat opnieuw alle acties toegelaten zijn.

showhold

showhold wordt gebruikt om op dezelfde manier als voor de andere show-opdrachten een lijst weer te geven van pakketten die tegengehouden worden.

HET INSTALLEREN, VERWIJDEREN EN WISSEN VAN PAKKETTEN INPLANNEN

Sommige frontends zoals apt-get dselect-upgrade kunnen gebruikt worden om eerder geplande wijzigingen aan de installatiestatus van pakketten toe te passen. Deze wijzigingen kunnen ingepland worden met de commando's install, remove (ook gekend als deinstall) en purge. Pakketten met een specifieke selectie kunnen respectievelijk met showinstall, showremove en showpurge weergegeven worden. Meer informatie over deze zogenaamde dpkg-selecties vindt u in dpkg(1).

OPTIES

-h, --help
Show a short usage summary.

-v, --version

Show the program version.

-c, --config-file

Configuration File; Specify a configuration file to use. The program will read the default configuration file and then this configuration file. If configuration settings need to be set before the default configuration files are parsed specify a file with the APT_CONFIG environment variable. See apt.conf(5) for syntax information.

-o, --option

Set a Configuration Option; This will set an arbitrary configuration option. The syntax is -o Foo::Bar=bar. -o and --option can be used multiple times to set different options.

BESTANDEN

/var/lib/apt/extended_states
Status list of auto-installed packages. Configuration Item: Dir::State::extended_states.

ZIE OOK

apt-get(8),aptitude(8),apt.conf(5)

DIAGNOSTIEK

apt-mark geeft de terugkeerwaarde nul bij een normaal verlopen operatie, niet-nul in geval van een fout.

BUGS

APT bug page[1]. If you wish to report a bug in APT, please see /usr/share/doc/debian/bug-reporting.txt or the reportbug(1) command.

TRANSLATION

The english translation was done by John Doe <john@doe.org> in 2009, 2010 and Daniela Acme <daniela@acme.us> in 2010 together with the Debian Dummy l10n Team <debian-l10n-dummy@lists.debian.org>.

Note that this translated document may contain untranslated parts. This is done on purpose, to avoid losing content when the translation is lagging behind the original content.

AUTEURS

Mike O'Connor

APT team

OPMERKINGEN

1.
APT bug page
25 september 2015 APT 1.4.9