Scroll to navigation

APT-CDROM(8) APT APT-CDROM(8)

NAZWA

apt-cdrom - Narzędzie APT do zarządzania źródłami typu CD-ROM

STRESZCZENIE

apt-cdrom [-rmfan] [-d=cdrom_mount_point] [-o=config_string] [-c=config_file] {add | ident | {-v | --version} | {-h | --help}}

OPIS

apt-cdrom jest używany w celu dodania nowego CD-ROM-u do listy dostępnych źródeł programu APT. apt-cdrom określa strukturę dysku, poprawia ewentualne błędy powstałe podczas produkcji CD-ROM-u i weryfikuje pliki indeksów.

Dodanie nowych CD do systemu APT nie może być zrobione ręcznie, tak więc używanie apt-cdrom jest konieczne. Co więcej, każdy dysk w wielodyskowym archiwum musi być włożony i zeskanowany oddzielnie.

Jedno z poniższych poleceń musi być użyte, chyba że została podana opcja -h albo --help.

add

add jest używane do dodania nowego dysku do listy źródeł. Odmontuje urządzenie CD-ROM, poprosi o włożenie dysku, a następnie zeskanuje go i skopiuje pliki indeksu. Jeżeli dysk nie ma właściwego katalogu .disk, użytkownik zostanie poproszony o podanie opisu dysku.

APT używa identyfikatora CD-ROM-u do określenia, który dysk obecnie znajduje się w napędzie, oraz przechowuje bazę tych identyfikatorów w pliku /var/lib/apt/cdroms.list

ident

Narzędzie debugujące, wyświetlające identyfikator włożonego dysku oraz nazwę pliku, w którym jest przechowywany.

OPCJE

All command line options may be set using the configuration file, the descriptions indicate the configuration option to set. For boolean options you can override the config file by using something like -f-,--no-f, -f=no or several other variations.

--no-auto-detect, --cdrom

Do not try to auto-detect the CD-ROM path. Usually combined with the --cdrom option. Configuration Item: Acquire::cdrom::AutoDetect.

-d, --cdrom

Punkt montowania. Podaje lokalizację katalogu, w którym będzie zamontowany CD-ROM. Musi istnieć odpowiednia konfiguracja dla tego punktu montowania w pliku /etc/fstab. Pozycja w pliku konfiguracyjnym: Acquire::cdrom::mount.

-r, --rename

Przemianuj dysk. Zmienia etykietę dysku lub unieważnia etykietę wcześniej daną dyskowi. Podanie tej opcji spowoduje, że apt-cdrom spyta się o nową etykietę. Pozycja w pliku konfiguracyjnym: APT::CDROM::Rename.

-m, --no-mount

Nie montuj. Uniemożliwia programowi apt-cdrom montowanie i odmontowywanie CDROM-u. Pozycja w pliku konfiguracyjnym: APT::CDROM::NoMount.

-f, --fast

Szybkie kopiowanie. Zakłada, że pliki z pakietami są poprawne i nie sprawdza każdego pakietu. Ta opcja powinna być używana tylko wtedy, jeżeli apt-cdrom był już uruchomiony na danym dysku i nie wykrył na nim żadnych błędów. Pozycja w pliku konfiguracyjnym: APT::CDROM::Fast.

-a, --thorough

Gruntowne przeglądanie pakietów. Ta opcja może być potrzebna do indeksowania starych dysków z Debianem 1.1/1.2, w których pliki Package były umieszczone w dziwnych miejscach. Indeksowanie całego CD zabiera więcej czasu, ale znajdzie wszystkie takie pliki.

-n, --just-print, --recon, --no-act

Bez zmian. Nie zmienia pliku sources.list(5) i nie zapisuje pików indeksowych. Jednakże nadal wszystko jest sprawdzane. Pozycja w pliku konfiguracyjnym: APT::CDROM::NoAct.

-h, --help

Show a short usage summary.

-v, --version

Show the program version.

-c, --config-file

Configuration File; Specify a configuration file to use. The program will read the default configuration file and then this configuration file. If configuration settings need to be set before the default configuration files are parsed specify a file with the APT_CONFIG environment variable. See apt.conf(5) for syntax information.

-o, --option

Set a Configuration Option; This will set an arbitrary configuration option. The syntax is -o Foo::Bar=bar. -o and --option can be used multiple times to set different options.

ZOBACZ TAKŻE

apt.conf(5), apt-get(8), sources.list(5)

DIAGNOSTYKA

apt-cdrom zwraca zero, gdy zakończyło się pomyślnie, 100 - w przypadku błędu.

BUGS

APT bug page[1]. If you wish to report a bug in APT, please see /usr/share/doc/debian/bug-reporting.txt or the reportbug(1) command.

TRANSLATION

The english translation was done by John Doe <john@doe.org> in 2009, 2010 and Daniela Acme <daniela@acme.us> in 2010 together with the Debian Dummy l10n Team <debian-l10n-dummy@lists.debian.org>.

Note that this translated document may contain untranslated parts. This is done on purpose, to avoid losing content when the translation is lagging behind the original content.

AUTORZY

Jason Gunthorpe

APT team

PRZYPISY

1.
APT bug page
30 listopad 2013 APT 1.4.9