Scroll to navigation

IPCS(1) Polecenia użytkownika IPCS(1)

NAZWA

ipcs - udostępnia informacje o urządzeniach ipc

SKŁADNIA

ipcs [-asmq] [-tclup]
 
ipcs [-smq] -i id
 
ipcs -h

OPIS

ipcs udostępnia informacje o urządzeniach IPC, do których proces wywołujący ma uprawnienie, zezwalające mu na odczyt.
Opcja -i umożliwia podanie konkretnego identyfikatora zasobu ( id). Drukowane wtedy będą tylko dane dotyczące tego id.
Zasoby mogą być określane następująco:
-m
segmenty pamięci dzielonej
-q
kolejki komunikatów
-s
tablice semaforów
-a
wszystko (to jest domyślna opcja)
Format wyjściowy może być określony następująco:
-t
czas
-p
identyfikator procesu
-c
twórca
-l
ograniczenia
-u
podsumowanie

ZOBACZ TAKŻE

ipcrm(1), ipcmk(1)

ZGODNE Z

Linuksowa wersja programu ipcs nie jest w pełni zgodna ze standardem POSIX. Wersja linuksowa nie obsługuje opcji -b i -o, ale obsługuje niewymienione w POSIX opcje -l i -u. Przenośne aplikacje nie powinny używać opcji -a, -b, -o, -l oraz -u.

AUTOR

krishna balasubramanian (balasub@cis.ohio-state.edu)

DOSTĘPNOŚĆ

Polecenie ipcs jest częścią pakietu util-linux i jest dostępne pod adresem ftp://ftp.kernel.org/pub/linux/utils/util-linux/.

TŁUMACZENIE

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika man są: Przemek Borys (PTM) <pborys@dione.ids.pl> i Robert Luberda <robert@debian.org>.
Polskie tłumaczenie jest częścią projektu manpages-pl; uwagi, pomoc, zgłaszanie błędów na stronie http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/. Jest zgodne z wersją 2.20.1 oryginału.
luty 2008 util-linux