Scroll to navigation

IPCS(1) Polecenia użytkownika IPCS(1)

NAZWA

ipcs - pokazuje informacje o urządzeniach IPC

SKŁADNIA

ipcs [opcje]

OPIS

ipcs shows information on inter-process communication facilities. By default it shows information about all three resources: shared memory segments, message queues, and semaphore arrays.

OPCJE

-i, --id id
Pokazuje wszystkie szczegóły o zasobie o identyfikatorze id. Tę opcję należy użyć razem z jedną z opcji zasobów: -m, -q lub -s.
-h, --help
Wyświetla ten tekst i kończy pracę.
-V, --version
Wyświetla informacje o wersji i kończy działanie.

Opcje zasobów

-m, --shmems
Wypisuje informacje o aktywnych segmentach pamięci dzielonej.
-q, --queues
Wypisuje informacje o aktywnych kolejkach komunikatów.
-s, --semaphores
Wypisuje informacje o aktywnych zestawach semaforów.
-a, --all
Wypisuje informacje o wszystkich trzech zasobach (domyślnie).

Formaty wyjściowe

Przy podaniu więcej niż jednej z poniższych opcji zadziała tylko ostatnia.
-c, --creator
Pokazuje twórcę i właściciela.
-l, --limits
Pokazuje limity zasobów.
-p, --pid
Pokazuje PID twórcy i ostatniego operatora.
-t, --time
Write time information. The time of the last control operation that changed the access permissions for all facilities, the time of the last msgsnd(2) and msgrcv(2) operations on message queues, the time of the last shmat(2) and shmdt(2) operations on shared memory, and the time of the last semop(2) operation on semaphores.
-u, --summary
Pokazuje podsumowanie statusu.

Reprezentacja

Wpływa to tylko na opcję -l (--limits).
-b, --bytes
Wypisuje rozmiar w bajtach.
--human
Wyświetla rozmiary w formacie czytelnym dla ludzi.

UWAGI

The current implementation of ipcs obtains information about available IPC resources by parsing the files in /proc/sysvipc. Before util-linux version v2.23, an alternate mechanism was used: the IPC_STAT command of msgctl(2), semctl(2), and shmctl(2). This mechanism is also used in later util-linux versions in the case where /proc is unavailable. A limitation of the IPC_STAT mechanism is that it can only be used to retrieve information about IPC resources for which the user has read permission.

ZOBACZ TAKŻE

ipcmk(1), ipcrm(1), msgrcv(2), msgsnd(2), semget(2), semop(2), shmat(2), shmdt(2), shmget(2)

ZGODNE Z

Linuksowa wersja programu ipcs nie jest w pełni zgodna ze standardem POSIX. Wersja linuksowa nie obsługuje opcji POSIX -a, -b i -o, ale obsługuje niewymienione w POSIX opcje -l i -u. Przenośne aplikacje nie powinny używać opcji -a, -b, -o, -l oraz -u.

AUTOR

Krishna Balasubramanian

DOSTĘPNOŚĆ

The ipcs command is part of the util-linux package and is available from Linux Kernel Archive.

TŁUMACZENIE

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika są: Przemek Borys <pborys@dione.ids.pl>, Robert Luberda <robert@debian.org> i Michał Kułach <michal.kulach@gmail.com>

Niniejsze tłumaczenie jest wolną dokumentacją. Bliższe informacje o warunkach licencji można uzyskać zapoznając się z GNU General Public License w wersji 3 lub nowszej. Nie przyjmuje się ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI.

Błędy w tłumaczeniu strony podręcznika prosimy zgłaszać na adres <manpages-pl-list@lists.sourceforge.net>.

lipiec 2014 util-linux