Scroll to navigation

SIN(3) Podręcznik programisty Linuksa SIN(3)

NAZWA

sin, sinf, sinl - funkcja sinus

SKŁADNIA

#include <math.h>
double sin(double x);
 
float sinf(float x);
 
long double sinl(long double x);
Proszę linkować z -lm.

Wymagane ustawienia makr biblioteki glibc (patrz feature_test_macros(7)):
sinf(), sinl():
_BSD_SOURCE || _SVID_SOURCE || _XOPEN_SOURCE >= 600 || _ISOC99_SOURCE || _POSIX_C_SOURCE >= 200112L
 
lub cc -std=c99

OPIS

Funkcja sin() zwraca sinus z x, gdzie x to wartość w radianach.

WARTOŚĆ ZWRACANA

Funkcje te, gdy się zakończą pomyślnie, zwracają sinus argumentu x.
Jeśli x wynosi NaN, to zwracane jest NaN.
Jeśli x jest równe dodatniej lub ujemnej nieskończoności, to występuje błąd dziedziny i zwracane jest NaN.

BŁĘDY

Informacje o tym, jak określić, czy wystąpił błąd podczas wywołania tych funkcji, można znaleźć w podręczniku math_error(7).
Mogą wystąpić następujące błędy:
Błąd dziedziny: x jest nieskończonością
errno jest ustawiane na EDOM (patrz także BŁĘDY IMPLEMENTACJI). Rzucany jest wyjątek niepoprawnej operacji zmiennoprzecinkowej ( FE_INVALID).

ATRYBUTY

Wielowątkowość (patrz pthreads(7))

Funkcje sin(), sinf() i sin1() są wątkowo bezpieczne.

ZGODNE Z

C99, POSIX.1-2001. Wariant zwracający wartość typu double jest zgodny również z SVr4, 4.3BSD, C89.

BŁĘDY IMPLEMENTACJI

Implementacja tych funkcji w wersjach wcześniejszych niż 2.10 biblioteki glibc nie ustawiała errno na EDOM, gdy wystąpił błąd dziedziny.

ZOBACZ TAKŻE

acos(3), asin(3), atan(3), atan2(3), cos(3), csin(3), sincos(3), tan(3)

O STRONIE

Angielska wersja tej strony pochodzi z wydania 3.71 projektu Linux man-pages. Opis projektu, informacje dotyczące zgłaszania błędów, oraz najnowszą wersję oryginału można znaleźć pod adresem http://www.kernel.org/doc/man-pages/.

TŁUMACZENIE

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika man są: Andrzej Krzysztofowicz (PTM) <ankry@mif.pg.gda.pl>, Robert Luberda <robert@debian.org> i Michał Kułach <michal.kulach@gmail.com>.
Polskie tłumaczenie jest częścią projektu manpages-pl; uwagi, pomoc, zgłaszanie błędów na stronie http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/. Jest zgodne z wersją 3.71 oryginału.
2013-12-16