Scroll to navigation

ATAN(3) Podręcznik programisty Linuksa ATAN(3)

NAZWA

atan, atanf, atanl - funkcja arcus tangens

SKŁADNIA

#include <math.h>
double atan(double x);
 
float atanf(float x);
 
long double atanl( long double x);
Proszę linkować z -lm.

Wymagane ustawienia makr biblioteki glibc (patrz feature_test_macros(7)):
atanf(), atanl():
_BSD_SOURCE || _SVID_SOURCE || _XOPEN_SOURCE >= 600 || _ISOC99_SOURCE || _POSIX_C_SOURCE >= 200112L
 
lub cc -std=c99

OPIS

Funkcja atan() oblicza podstawową wartość arcus tangensa z x, to znaczy liczbę, której tangens wynosi x.

WARTOŚĆ ZWRACANA

Funkcje te, gdy się zakończą pomyślnie, zwracają podstawową wartość arcus tangensa argumentu x w radianach; wartość zwracana jest z zakresu [-pi/2, pi/2].
Jeśli x wynosi NaN, to zwracane jest NaN.
Jeśli x wynosi +0 (-0), to zwracane jest +0 (-0).
Jeśli x jest równe dodatniej (ujemnej) nieskończoności, to zwracane jest +pi/2 (-pi/2).

BŁĘDY

Nie występują.

ATRYBUTY

Wielowątkowość (patrz pthreads(7))

Funkcje atan(), atanf() i atanl() są wątkowo bezpieczne.

ZGODNE Z

C99, POSIX.1-2001. Wariant zwracający wartość typu double jest zgodny również z SVr4, 4.3BSD, C89.

ZOBACZ TAKŻE

acos(3), asin(3), atan2(3), carg(3), catan(3), cos(3), sin(3), tan(3)

O STRONIE

Angielska wersja tej strony pochodzi z wydania 3.71 projektu Linux man-pages. Opis projektu, informacje dotyczące zgłaszania błędów, oraz najnowszą wersję oryginału można znaleźć pod adresem http://www.kernel.org/doc/man-pages/.

TŁUMACZENIE

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika man są: Adam Byrtek (PTM) <abyrtek@priv.onet.pl>, Andrzej Krzysztofowicz (PTM) <ankry@mif.pg.gda.pl>, Robert Luberda <robert@debian.org> i Michał Kułach <michal.kulach@gmail.com>.
Polskie tłumaczenie jest częścią projektu manpages-pl; uwagi, pomoc, zgłaszanie błędów na stronie http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/. Jest zgodne z wersją 3.71 oryginału.
2013-10-07